Covid 19

Læs om vaccination, testmuligheder og de aktuelle forholdsregler for at begrænse smittens udbredelse.

Læs om muligheden for at blive testet lokalt

Sådan bliver du vaccineret mod Covid-19

Her kan du læse, hvor du skal vise coronapas

Luk alle
Åben alle

OPDATERET 15. NOVEMBER 2021

I Lejre Kommune ligger vi over den grænse, som myndighederne har sat for, hvornår man bør indføre smittebegrænsende tiltag i skoler og dagtilbud:

  • I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.
  • I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

Tiltagene handler bl.a. om flere tests, øget fokus på hygiejne og afstand og opdeling af børn i skoler og dagtilbud.

Du kan se tiltagene for at begrænse smitte på  coronasmitte.dk 

Tiltagene kan ophøre igen, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal smittetilfælde samt positivprocent.

Du kan finde det sogn, du bor i her

Her offentliggør vi smittetal i kommunens sogne. Sognene er sorteret på incidens*. Sognet med højest incidens står øverst.

Det er kun sogne med en incidens på over 350, som er med i opgørelsen.

Du kan læse mere om, hvornår det anbefales at indføre smittebegrænsende tiltag i sogne (Sundhedsstyrelsen)

* Incidens er antallet af nye sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere i kommunen de seneste 7 dage.

29. november:

Antal smittede i alt: 158
Incidens i alt: 552,78 

Incidenstal

26. november:

Antal smittede i alt: 151
Incidens i alt: 521,29

Incidens

25. november:

Antal smittede i alt: 145
Incidens i alt: 507,29 

24. november:

Antal smittede i alt: 142
Incidens i alt: 496,8

 

23. november:

Antal smittede i alt: 137
Incidens i alt: 479,31

22. november:

Antal smittede i alt: 133
Incidens i alt: 465,31

19. november:

Antal smittede i alt: 137
Incidens i alt: 479,31

18. november:

Antal smittede i alt: 128
Incidens i alt: 479,31 

17. november:

Antal smittede i alt: 123
Incidens i alt: 430,23

Krav om coronapas for besøgende på plejecentre, sociale botilbud, dagcentre og genoptræningstilbud.

Der er krav om, at besøgende kan fremvise et coronapas.

Kravet gælder for lokaler og lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det vil fx sige, at man skal kunne fremvise et coronapas, hvis man som besøgende bevæger sig gennem et fælleslokale. Kravet om coronapas gælder IKKE i beboerens/borgerens hjem eller lejlighed.

Følgende er undtaget kravet om fremvisning af coronapas:

  • Beboere og brugere af tilbuddene.
  • Børn under 15 år.
  • Nære pårørende.
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Hvis en besøgende ikke kan fremvise et coronapas, kan den pågældende bortvises.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen ikke gælder i forbindelse med politiske meningstilkendegivelser, f.eks. i forbindelse med kommunal- og regionsvalget.

Fra 15. november oplyser vi om seneste smittetilfælde i dagtilbud og kommunale institutioner. Vi oplyser smittetilfældene med dato for, hvornår de er meldt ind.

29. november 

Tusindfryd:

1 barn 

PPR:

3 medarbejdere

Bramsnæsvigskolen:

2 elever i indskolingen 
2 elever på mellemtrin

28. november

Skovvejen:

1 medarbejder

Kirke Såby:

1 elev på mellemtrin

27. november

Kirke Såby:

1 elever i indskolingen

Allerslev Skole:

1 elev på mellemtrin

26. november

Bramsnæsvigskolen 2 elever på mellemtrin

Kirke Såby:

1 medarbejder
2 elever på mellemtrin

Kirke Hyllinge Skole:

1 elev i indskolingen

25. november

Kirke Saaby Skole:

1 medarbejder
1 elev 

Kirke Hyllinge Skole:

2 elever i indskolingen
1 elev på mellemtrin

Bramsnæsvigskolen:

3 elever i indskolingen

Trællerup Skole:

2 elever på mellemtrinet

23. november

Allerslev Skole:

2 elever i indskolingen
3 elever på mellemtrinnet

Bramsnæsvigskolen:

2 elever i indskolingen
1 elev på mellemtrinnet

Kirke Saaby Skole:

1 elev på mellemtrinnet
1 elev i udskolingen

Trællerupskolen:

1 elev på mellemtrinnet

22. november

Kr. Hyllinge Skole:

3 elever i indskolingen
1 elev på mellemtrinnet

Bramsnæsvigskolen:

1 elev på mellemtrinnet
1 medarbejder

Kirke Saaby Skole:

1 elev på mellemtrinnet
1 medarbejder

Allerslev Skole:

1 elev på mellemtrinnet

Trællerupskolen:

1 elev på mellemtrinnet

Ungdomsskolen:

1 medarbejder

PPR:

1 medarbejder

19. november

Allerslev Skole:

1 elev i indskolingen

Trællerup Skole:

2 elever på mellemtrinnet

Myretuen:

1 medarbejder

18. november

Kirke Hyllinge Skole:

2 medarbejdere
3 elever i indskolingen

Kirke Såby Skole:

3 elever i indskolingen

Allerslev Skole:

1 elev i indskolingen

17. november

Hvalsø Skole:

3 elever i indskolingen

16. november

Allerslev Skole:

1 elev i indskolingen

Fjordly:

1 barn 

Hvalsø Skole:

3 elever fra indskolingen
1 elev på mellemtrinnet

15. november

Kirke Hyllinge Skole:

1 medarbejder
4 elever i indskolingen
1 elev i udskolingen

Trællerup skole:

2 elever på mellemtrinnet

Solvang:

1 medarbejder

Hyllebjerget:

1 barn

Fuglereden:

1 barn

Hvis dit barn bliver syg eller får symptomer, skal du holde det hjemme fra skole eller dagtilbud og følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når dit barn er smittet eller har symptomer på covid-19.

Er dit barn nær kontakt til en smittet?

Læs sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvis dit barn bliver nær kontakt til en smittet