Vores Sted Vognen

Her kan du booke Vores Sted Vognen. Vognen er et mobilt mødested, som kan blive kørt ud og stillet op i din by. Vores Sted Vognen skal være med til at understøtte udviklingen af de 49 landsbyer i Lejre Kommune, og den skal være med til at skabe og understøtte fællesskaber i Lejre Kommune.

Vognen kan bookes af alle

 • der ønsker at sætte udvikling og fællesskaber på dagsordenen
 • der gerne vil i dialog med naboerne, deres kommunalpolitikere, bylauget, foreninger eller andre.

Vognen kan endvidere være et sted for:

 • informations- og oplysningskampagner
 • debatter, og meget andet.

Vognen er tænkt som et mobilt fælleslokale for de borgere i Lejre Kommune, der kommer fra landsbyer, der ikke allerede har et mødested i form af et forsamlingshus, kulturhus, rådhus, skole eller sportshal. 

Sådan gør du, når du vil booke Vores Sted Vognen

Vognen bookes ved at borger/ansat/forening skriver en mail til vejogpark@lejre.dk

Følgende vil være hovedpunkterne i, hvad der skal aftales/koordineres mellem låner og Vej & Park:

 • Låner skal opgive kontaktinfo; Navn, telefonnummer og e-mail
 • Hvem modtager vognen, når Vej & Park ankommer med den (overdragelse af nøgle)
 • Hvad vognen ønskes anvendt til
 • Hvornår og hvor lang tid vognen ønskes lånt (udgangspunktet er kortere perioder på 1 til 3 dage, eventuelt en uge)
 • Hvor vognen ønskes opsat (krav til kørefast underlag)
 • Hvad der skal være i vognen (stole og borde, plancher med Vores Sted billeder)
 • At man gerne selv må sætte ting i og op i vognen, men skal sørge for at rydde op efter sig
 • Om der skal anvendes rampe (til kørestolsbrugere)
 • Om der skal bruges lys og varme
 • Om toilettet skal anvendes (primært ved intern brug af medarbejdere i Lejre Kommune – såfremt toilettet skal anvendes ved udlån til borger, skal borger gøres opmærksom på, at toilettet ikke er et handicapvenligt toilet)
 • Hvordan vognen bruges (detailplaner ligger i vognen)
 • Hvordan vognen skal efterlades eller overdrages til Vej & Park – det skal præciseres, at vognen skal behandles ordentligt og skal efterlades i fin stand 

 

Her kan du se hvornår vognen er booket

 Dato  Tid
13.06.2020  10:00-14:00
18.06.2020  14:00-18:00
24.06.2020  10:00-18:00
29.06.2020  14:00-18:00
30.06.2020  10:00-18:00
22.08.2020  Hele dagen
09.09.2020  Hele dagen
22.09.2020  Hele dagen
24.09.2020  Hele dagen
05.10.2020  Hele dagen
28.10.2020  Hele dagen
05.11.2020  Hele dagen
10.11.2020  Hele dagen
11.06.2021 - 14.06.2021  Hele dagen 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk