Vores Sted Vognen

Her kan du booke Vores Sted Vognen. Vognen er et mobilt mødested, som kan blive kørt ud og stillet op i din by. Vores Sted Vognen skal være med til at understøtte udviklingen af de 49 landsbyer i Lejre Kommune, og den skal være med til at skabe og understøtte fællesskaber i Lejre Kommune.

Vognen kan bookes af alle

 • der ønsker at sætte udvikling og fællesskaber på dagsordenen
 • der gerne vil i dialog med naboerne, deres kommunalpolitikere, bylauget, foreninger eller andre.

Vognen kan endvidere være et sted for:

 • informations- og oplysningskampagner
 • debatter, og meget andet.

Vognen er tænkt som et mobilt fælleslokale for de borgere i Lejre Kommune, der kommer fra landsbyer, der ikke allerede har et mødested i form af et forsamlingshus, kulturhus, rådhus, skole eller sportshal. 

Sådan gør du, når du vil booke Vores Sted Vognen

Vognen bookes ved at borger/ansat/forening skriver en mail til Vejogpark@lejre.dk.

Følgende vil være hovedpunkterne i, hvad der skal aftales/koordineres mellem låner og Vej & Park:

 • Låner skal opgive kontaktinfo; Navn, telefonnummer og e-mail
 • Hvem modtager vognen, når Vej & Park ankommer med den (overdragelse af nøgle)
 • Hvad vognen ønskes anvendt til
 • Hvornår og hvor lang tid vognen ønskes lånt (udgangspunktet er kortere perioder på 1,2 til 3 dage eventuelt en uge)
 • Hvor vognen ønskes opsat (krav til kørefast underlag)
 • Hvad der skal være i vognen (stole og borde, plancher med Vores sted billeder)
 • At man gerne selv må sætte ting i og op i vognen, men skal sørge for at rydde op efter sig
 • Om der skal anvendes rampe (til kørestolsbrugere)
 • Om der skal bruges lys og varme
 • Om toilettet skal anvendes (primært ved intern brug af medarbejdere i Lejre Kommune – såfremt toilettet skal anvendes ved udlån til borger, skal borger gøres opmærksom på, at toilettet ikke er et handicapvenligt toilet)
 • Hvordan vognen bruges (detailplaner ligger i vognen)
 • Hvordan vognen skal efterlades eller overdrages til Vej & Park – det skal præciseres, at vognen skal behandles ordentligt og skal efterlades i fin stand

Her kan du se, hvornår vognen er booket

Dato Tid Bestiller
14.11.2018 - 16.11.2018 den 15.11.18 kl. 16-18  Plan afdelingen