Vores Dialog

I Lejre Kommune bruger vi den digitale samarbejds- og kommunikationsplatform Vores Dialog, der gør det nemmere for både dig og for os som fagpersoner i kommunen at samarbejde.

Vores Dialog er en samarbejds- og kommunikationsplatform og det er via Vores Dialog du giver samtykke og derfor har den fulde kontrol over hvem, der deltager og hvem der kan se hvad under samarbejdsforløbet med os.  

Vores Dialog virker på alle computere, tablets og smartphones og du kan benytte dig af platformens muligheder alt efter dit behov for overblik og aktiv deltagelse i vores samarbejdsforløb. 

Vores Dialog er ikke en "sag i kommunen", men et redskab, som understøtter et godt samarbejde med os i Lejre Kommune med fokus på tæt koordinering, én primær tovholder og fuld gennemsigtighed og overblik.

Vores Dialog er en videreudvikling af ”Familiedialog”. Videreudviklingen sker i løbet af 2022 med nye funktioner og målgrupper, så det bliver endnu nemmere at samarbejde.

Hvor får du mere viden om Vores Dialog? 

I den grønne boks til højre finder du en kort film om Vores Dialog. Nedenfor kan du læse mere om, hvorfor vi er nødt til at bruge endnu en digital platform, hvornår vi bruger Vores Dialog og hvordan du kommer ind i Vores Dialog. 

Luk alle
Åben alle

Vi skal bruge Vores Dialog, fordi det er den eneste platform, hvor vi kan dele og samle viden og dokumenter, sikre en fælles forståelse af din situation og skabe en fælles plan på tværs af forskellige kommunale enheder og med dig og eventuelt din familie i centrum. 

Vores Dialog er den platform som understøtter sammenhæng i samarbejdet med os og den rette hjælp og støtte hurtigst muligt, så du kan skabe den forandring, som du eller din familie har brug for. 

I Lejre Kommune bruger vi Vores Dialog, når du har brug for et tæt samarbejdsforløb med os i en kortere eller længere periode. 

Vi bruger Vores Dialog, når vi mødes, som en struktur for mødet. Det gør vi for at sikre en fælles retning med afsæt i en samlet forståelse af din situation, som du oplever den.

Vi bruger også Vores Dialog mellem vores møder. Det gør vi for at sikre overblik og gennemsigtighed samt fremdrift på de opgaver, som vi blev enige om på mødet.  

Når vi sammen har opnået formålet med vores samarbejde, så slettes Vores Dialog igen. 

Når du sammen med din tovholder fra Lejre Kommune har formuleret formålet med jeres samarbejde, så bliver der sendt en invitation med et link til Vores Dialog via din e-Boks.

Linket virker fra både computere, tablets og smartphones.