Greater Bio

Projektets formål er at optimere den cirkulære udnyttelse af biomasserne, fra rå biomasse til produktionen af biobaserede materialer og energi – og slutteligt som næringsstoffer, der tilbageføres til naturen og dermed bidrager til dannelsen af nye biomasser.

Projektet tager udgangspunkt i syv forskellige cases: Én case fungerer som en samlende case, hvor der skal udvikles et vurderingsværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at prioritere anvendelsen af deres biomasse, så den udnyttes mest optimalt, mens de seks øvrige cases har hvert deres fokus inden for anvendelsesmulighederne af de tilgængelige biomasser. Lejre Kommune er med i nedenstående cases.

Case 1: Kommunal prioritering og håndtering af biomasse

Det er ofte en udfordring for kommuner at arbejde effektivt med flere forskellige typer biomasse. Det skyldes blandt andet, at der mangler simple værktøjer til at prioritere og vurdere, hvad biomassen bedst kan og skal bruges til.

Formålet med casen er at udvikle et vurderingsgrundlag for kommunernes prioritering af lokal biomasse, så det derigennem bliver lettere at vurdere anvendelsesmulighederne af biomassen. Igennem et netværk af projektets deltagende kommuner, er der blevet bidraget med gode ideer og muligheder for det nye værktøj og sammen diskuteret den fremtidige tilgang til den lokale biomasse. Netværket vil sammen fortsætte med at udvikle værktøjet, men andre kommuner og interessenter vil ligeledes blive involveret i det kommende arbejde. Dette er især vigtigt, så de, værktøjet er beregnet til, også har mulighed for at levere deres input.

Værktøjet tilstræber at afspejle alle cases i projektet Greater Bio, hvilket betyder, at udformningen inddrager input fra de syv individuelle cases. Partnere i denne case er Gate 21, Trelleborg Kommune, Odsherred Kommune, Roskilde Universitet, Biogas Syd, Lejre Kommune og BOFA.

Case 3: Mindre græs, større biodiversitet

Lejre Kommune ønsker at fremme en mere varieret biodiversitet på kommunens grønne områder, som for eksempel grøftekanter og rabatter, ved at fjerne afklippet græs i forbindelse med slåning. Udfordringen ligger i, at det overskydende græs, der får lov at blive liggende, frigiver næringsstoffer, der netop får græs til at stortrives og kvæle udbredelsen af en større artsrigdom.

Formålet med casen er at blandt andet at finde rentable indsamlingsmetoder af græs på kommunale arealer, ved at undersøge, hvordan nyt maskinel eller nye indsamlings- og anvendelsesmetoder kan give mulighed for at opsamle biomassen uden merudgifter for kommunen. Derudover ønsker casen at afdække, hvordan det indsamlede græs kan udnyttes bedst muligt, eksempelvis til foder, proteinudvinding eller biogas

Partnere i projektet:

                                                                             

Læs mere om Greater Bio projektet.