Vintertjeneste i Lejre Kommune

Lejre Kommune rydder offentlige veje og stier for sne og foretager glatførebekæmpelse i henhold til Lejre Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vejene er opdelt i 4 vintervejklasser. Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af regulativet som du kan se til højre på denne side.

Husk at du som grundejer skal rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Ved problemer med vintervedligeholdelse kan du kontakte Lejre Kommunes vagttelefon 21 25 24 76

 

 Se hvor der bliver saltet og ryddet sne.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk