Se hvor der bliver saltet og ryddet sne

Når vejene bliver sne- og isglatte rydder Lejre Kommune offentlige veje og stier, så du kan komme sikkert frem. På Vejdirektoratets hjemmeside er det muligt at se, hvornår og hvor Lejre Kommune sidst har saltet og sneryddet kommunens vintervejklasse 1 og 2 veje.

På Vejdirektoratets trafikkort kan du få et overblik over den trafikale situation i Danmark, og se hvornår, der er blevet ryddet sne og saltet. Du finder trafikkortet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Sådan bruger du trafikkortet

Klik på de informationer, som du vil vide mere om og zoom ind på kortet.

Hvis du vælger at klikke på boksen "Snerydning og saltning", viser kortet, hvornår der sidst er blevet saltet og sneryddet på vintervejklasse I- og II-veje i Lejre Kommune. Vær opmærksom på, at trafikkortet ikke skelner mellem saltning og snerydning.

Se trafikkortet her

De forskellige vejklasser

Veje, stier og pladser i Lejre Kommune er opdelt i fire klasser: 1,2,3 og 4 og vedligeholdelsen sker efter vejens betydning for trafikken. Se herunder:

  Beskrivelse Service
1 Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.
Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.lign.
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

Glatførebekæmpelse tilstræbes ved præventiv saltning efter behov.

Snerydning igangsættes efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
2 Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarte-rer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.lign. Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 21.00.

Indsats igangsættes først, når opgaverne på klasse I-veje er under kontrol.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.

Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, så færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse og snerydning hele døgnet.
3 Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser o.lign. Saltning/grusning hhv. snerydning udføres mellem kl. 07.00 og 15.00.

Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I og II veje er underkontrol og kun inden for nævnte tidsrum.

Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse og snerydning mellem kl. 5.00 og 21.00.
4 Omfatter veje til områder som få bruger og mindre boligveje. Saltning/grusning hhv. snerydning udføres på hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00.

Indsats igangsættes kun i alvorlige situationer med sne og kraftigt islag, og når opgaverne på klasse-3-veje er afsluttet og det fornødne beredskab er disponibelt.

Se en nærmere beskrivelse af klassificeringen, og find ud af hvilken vejklasse din vej har her.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk