Trafiktal

Hvert år foretager Lejre Kommune trafiktællinger i hele kommunen. Disse tællinger kan være bestilt for at kunne danne sig et indtryk af trafiksikkerhed, vejslid eller i forbindelse med enkeltstående undersøgelser, så som sikker skolevej.

I kommunen er der desuden opstillede fartvisere og permanente tællestationer. Derudover gennemføres der tællinger efter behov (ad hoc). Al denne data er samlet i dataprogram og danner baggrund for notatet, som giver et overblik over trafikudviklingen i Lejre Kommune i perioden 2010 - 2014.

Udover notatet viser Bilag 1 placering af tællesteder og Bilag 2 angiver trafiktallene i intervaller.

Du finder dokumenterne i den grønne boks til højre på siden.