Fartmåler - din fart

Faste fartvisere 

Lejre Kommune har 9 faste fartviser, som står permanent i flere områder i kommunen. 
Fartvisere hjælper med at dæmpe hastigheden ved at trafikanterne bliver mindet om at de kører for stærkt. Fartviseren angiver trafikantens aktuelle hastighed "Din fart....km/t", og blinker hvis den målte hastighed er højere end den tilladte hastighed.

Fartviserer kan ses på lang afstand og har en forebyggende effekt på hastighedsoverskridelser. Selv små fald i hastigheden kan have stor betydning for alvorligheden i en trafikulykke.

Mobile fartvisere

Lejre Kommune har ud over de faste fartvisere en mobil fartviser, der på skift opstilles på kommuneveje i byområder og på strækninger med lokal hastighedsbegrænsning.

De mobile fartvisere opstilles på lokaliteter, hvor borgere følger sig utrygge og klager over høj hastighed. Fartviseren opstilles også jævnligt i nærheden af skoler og institutioner. Også på lokaliteter hvor kommunen har foretaget konkrete hastighedsmålinger, som viser høje hastigheder, opstilles fartviserne præventivt.

Den mobile fartviser fungerer som den faste fartviser og angiver på samme måde trafikantens aktuelle hastighed "Din fart....km/t", og blinker hvis den målte hastighed er højere end den tilladte hastighed.

Mobilfartviseren kan også benyttes som trafiktæller. Data som hastighed og antal køretøjer indsamles og downloades/overføres på en pc til videre behandling.

Hvis man skulle have ønsker om opstilling af den mobile fartviser, kan man skrive til Center for Teknik & Miljø på trafik@lejre.dk

Automatisk trafikkontrol

Automatisk trafikkontrol, populært kaldet ATK, foretages med radar og kamera fra politiets varevogne. Herfra fotograferes trafikanter, som overtræder hastighedsgrænserne, både i by- og landområder. Politiet måler på strækninger, som opfylder ét af følgende fem kriterier:

  • Farlige strækninger med mange ulykker
  • Skoleveje og ved institutioner
  • Vejarbejde
  • Landevejsstrækninger gennem mindre byer
  • Utrygge veje, hvor beboere selv har ønsket hastighedskontrol


Du kan forvente at blive blitzet af politiet både i dagtimer og om natten.

Lejre Kommune har været med til at udvælge strækninger på kommuneveje, som er egnet til automatisk trafikkontrol.

Du kan læse mere om ATK og se de udvalgte målestrækninger på denne side www.politi.dk