Trafiksikkerhedsplan og stiplan

Trafiksikkerhedsplanen og stiplanen skal sikre, at alle borgere kan komme hurtigt og sikkert rundt i kommunen, uanset om man går, cykler, kører i bil, bus eller tog.

Du kan læse de to nye planer for stier og trafiksikkerhed i Lejre Kommune. Du finder dem i den grønne boks til højre. Her kan du læse om, det arbejde, der ligger til grund for planerne. Og du kan læse om mål og de forskellige indsatsområder.