Hvad sker der på vejene

Orientering om kommende anlægsarbejder og matrikulær udskillelse af kommunale veje i kommunen.

 

Kommende anlægsarbejder

  • Pendlerparkering syd for Hvalsø St.
  • Cykelsti Gershøj-Sæby

 

Matrikulær udskillelse af kommunale veje

Iflg. § 61 i Lov om offentlig veje (lov nr. 1520 af 27/12-14) er Lejre Kommune forpligtet til, at foretage en matrikulær udskillelse af de kommunale veje der i dag ikke er udskilt.

Langt størstedelen af kommunevejene er allerede udskilt i matriklen, men nogle vejarealer mangler stadig og det er planen, at de vil blive udskilt inden for de nærmeste år. At en kommunevej bliver udskilt i matriklen vil sige, at skellet mellem kommunevejen og de tilgrænsende ejendomme fastlægges på matrikelkortet. Det betyder samtidig, at vejen sikres, idet der ikke længere kan vindes hævd over vejarealet.

I nogle tilfælde vil der i forbindelse med udskillelsen blive foretaget mindre ændringer i det registrerede areal for de tilgrænsende ejendomme, da de arealer, der er angivet i matriklen og tingbogen, sjældent er præcis de samme som de faktiske arealer i marken.

Selve udskillelsen vil blive udført af et landinspektørfirma og udgiften hertil vil blive afholdt af Lejre Kommune.

I 2018 påregnes følgende veje udskilt:

  • Abbetvedvej
  • Biltris gade
  • Bispegårdsvej
  • Egholmvej
  • Nordre Ryevej
  • Ejbyvej
  • Trehøjevej
  • Vintappervej

 

Spørgsmål angående udskillelse af veje kan rettes til Trafik på telefon 46 46 46 46 eller på mail trafik@lejre.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk