Hvad sker der på de grønne områder

Her kan du læse om hvilke grønne områder Lejre Kommune vedligeholder og hvordan. Har du spørgsmål til de, grønne arealer er du velkommen til at kontakte Center for Teknik & Miljø.

Græsarealer

Lejre Kommune ejer en række græsarealer - blandt andet ved nye udstykninger af byggegrunde. Vi vedligeholder græsarealerne med græsslåning og jordforbedring. Lejre Kommune bruger ikke pesticider (gift) på sine arealer.

Læs mere om mere om høslæt på vores arealer her.

Beskæringer

Vi beskærer randbeplantning ved boligområder og langs veje. Vi beskærer vejtræer og allétræer.

Vandløb og gadekær

Lejre Kommune står for restaurering, grødeskæring og oprensning af kommunens vandløb. Vi hjælper desuden med vedligeholdelse af kommunens 25 gadekær.

Læs mere om gadekærene i Lejre Kommune og om støtte til at udvikle disse

Naturstier og cykelruter

Vi holder kommunens naturstier og de nationale cykelruter i orden. Vi klipper og beskærer træer og planter langs ruterne. Vi sætter nye skilte op og anlægger nye ruter. 

Udflugtsmål og lejrpladser

Lejre Kommune har en række rekreative udflugtsmål og lejrpladser. Vi slår græs, rengør toiletter, vedligeholder shelters og holder områderne pæne og i orden.

Læs mere om lån af kommunale arealer

Idrætsanlæg

Lejre Kommune ejer 7 idrætsanlæg, som vi vedligeholder. På anlæggene slår vi græs, gøder og vertikalskærer. Vi jordforbedrer med topdressing og bekæmper muldvarpe.

Andre opgaver

Ved en række skoler, børnehaver og enkelte kommunale boliger slår vi græs og står for den almindelige vedligeholdelse af de grønne arealer.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk