Det særlige sundhedskort

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort