Udendørs besøg på plejecentre i Lejre Kommune

Retningslinjerne gælder for besøg hos de ældre beboere på plejehjem/midlertidige pladser, herunder beboere med demens.

Lejre kommune følger sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer og vejledninger. Derfor skal besøg foregå under kontrollerede rammer og aftales individuelt med det enkelte plejecenter og Grønnehaves midlertidige pladser. 

Vigtigt: Læs denne pjece, inden du aflægger besøg: Link

For alle kommunens plejecentre og Grønnehave gælder, at:

 • Der er ved hvert plejecenter opsat telte eller pavilloner, der kan benyttes. På Grønnehave er det en pavillon i atriumgården.
 • Alle besøg skal aftales hos det enkelte plejecenter/Grønnehave
 • Besøg kan aflægges mellem kl. 11.00-20.00 alle dage i ugen.
 • Besøget kan højst vare ½ time.
 • Hver beboer må højest have 2 besøgende ad gangen.
 • Besøget foregår udenfor på de anviste steder eller i anvist telt/pavillon.
 • Der skal holdes min. 2 meters afstand mellem de tilstedeværende.
 • Der skal sprittes hænder af før og efter besøget.
 • Der må ikke medbringes forplejning så som kaffe/te, frugt, chokolade m.m.
 • Alle plejecentre vil føre logbog m.h.t. hvem der besøger, så der kan følges op, hvis der udbryder smitte.

Det personale, der er på vagt, er ansvarlig for besøget. Der vil fortsat være besøgsforbud på de indendørs arealer, ligesom beboerne indtil videre ikke kan forlade plejehjemmet eller de lukkede haver.

Spørgsmål kan rettes til den lokale ledelse. Desuden gælder for de enkelte centre:

Ammershøjparken Ældrecenter

 • Besøget kan foregå udenfor, hvor beboeren er på privat terrasse og besøgende uden for hækken - alternativt sidder beboeren i lejligheden ved havedøren og besøgende sidder på terrassen op mod hækken.
 • Besøget kan foregå i anvist telt hvis dette ønskes.
 • Hvis besøgende benytter havestole skal der medringes sæbeklud eller sprit og sprittes/vaskes af efter besøget.
 • Besøg til beboere der ikke kan komme udendørs, foregår via åben havedør/soveværelsesvindue, hvor besøgende opholder sig ude på terrassen.
 • Blomster m.m. lægges på terrassen og personalet håndterer det efter besøget.

bestilling af besøgstid kan foretages imellem kl. 10.30 – 11.30.

Bøgebakkens plejecenter

 • Besøg kan foregå på beboernes egne terrasser.
 • Pårørende har adgang til terrasserne via de udendørs arealer.
 • Mødet kan foregå ved at pårørende er på terrassen op mod hækken, og borgeren sidder i sin lejlighed med havedøren åben.
 • Hvis besøgende benytter havestole skal der medringes sæbeklud eller sprit og sprittes/vaskes af efter besøget.
 • Blomster m.m. lægges på terrassen og personalet håndterer det efter besøget.
 • Aftaler om besøg foregår telefonisk med den enkelte afdeling, mellem 10:30-11:30.

Grønnehave

 • På Grønnehave benyttes pavillonen i gårdhaven til besøg, pårørende benytter indgang A.
 • Hvis besøgende benytter havestole skal der medringes sæbeklud eller sprit og sprittes/vaskes af efter besøget.
 • Telefontid for at aftale besøg – ring mellem klokken 10.30-11.30.
 • Blomster m.m. lægges på terrassen og personalet håndterer det efter besøget.

Hvalsø Ældrecenter

 • Mødet skal foregå udenfor på de anviste steder.
 • Besøget kan foregå i anvist telt, hvis dette ønskes. Der er sat to telte op ved ældrecentret.
 • Blomster m.m. lægges på terrassen og personalet håndterer det efter besøget.
 • Telefontid for at aftale besøg – ring mellem klokken 10.30-11.30.

Kløverhuset: Besøg aftales med personalet på tlf. 29200148.

Blomsterhaven: Besøg foregår på borgernes terrasser. Borgeren sidder i lejlighedsdøren, besøgende på borgerens eller ældrecentrets havemøbler. Besøg aftales med personalet på tlf. 40229208.

Birkely og Bøgely: Borgere har ikke terrasser, eller terrasse kan ikke tilgås uden at skulle gennem lejligheden, derfor foregår besøg i telt på terrassen foran spisestuen. Besøg aftales med personalet på tlf. 40229207.