Udendørs besøg på botilbud

For alle kommunens botilbud gælder, at der fortsat er et midlertidigt besøgsforbud. Dog er der nu skabt mulighed for, at beboere kan få besøg – primært udendørs på terrassen, i telte eller i pavilloner, der opstilles ved hvert botilbud.  

Retningslinjerne for besøg på Solvang:

 • Besøg kan aflægges mellem kl. 10 -20 alle dage i ugen.
 • Hver beboer kan have besøg af 1-2 faste udpegede besøgspersoner. Disse udpeges i dialog med den enkelte borger eller dennes pårørende.
 • Alle besøg aftales forud med ledelsen på botilbuddet
 • Besøg kan højst vare 1 time.
 • Under besøget skal der holdes min. 2 meters afstand mellem de tilstedeværende.
 • Der skal sprittes hænder af før og efter besøget.
 • Benyttet inventar rengøres/sprittes af den/de besøgende efter brug.
 • Botilbuddene fører logbog over hvem der kommer på besøg, så der kan følges op, hvis der udbryder smitte.
 • Det personale, der er på vagt, er behjælpelig med afvikling af besøget.

Besøg aftales gerne i tidsrummet kl. 9 – 16 på hverdage.

Gruppe Nord: Besøg aftales på tlf. 21 56 10 06 (Teamleder Henrik Andersen)
Gruppe Syd: Besøg aftales på tlf. 30 35 15 51 (Teamleder Jette Kristensen)

(Ved kritiske situationer og i særlige tilfælde kan ledelsen beslutte, at der kan gennemføres besøg indendørs.)

Retningslinjerne for besøg på Botilbuddet Bramsnæsvig og Bofællesskaberne:

 • Besøg kan aflægges mellem kl. 10.30 – 19.30 alle dage i ugen, og frem til kl. 15 i Bofællesskaberne i weekender og på helligdage.
 • Hver beboer kan have besøg af 1-2 faste udpegede besøgspersoner. Disse udpeges i dialog med den enkelte borger eller dennes pårørende
 • Alle besøg aftales forud med ledelsen på botilbuddet.
 • Besøg kan højst vare 1 time.
 • Besøget skal som udgangspunkt foregå udenfor, hvor beboeren er på egen terrasse og hvor min. 2 meters afstand kan overholdes. Alternativt kan besøget også foregå i anvist telt på fællesarealerne, hvis dette ønskes.
 • Der skal sprittes hænder af før og efter besøget.
 • Hvis besøgende benytter havestole eller andet inventar skal disse sprittes af efter besøget af den besøgende.
 • Botilbuddene fører logbog over hvem der kommer på besøg, så der kan følges op, hvis der udbryder smitte.
 • Det personale, der er på vagt, er behjælpelig med afvikling af besøget.

Telefontid for at aftale besøg – ring mellem klokken 9.00 - 15.00 på hverdage

Bramsnæsvig: Besøg aftales med ledere på tlf. 30613296 eller tlf. 29461150
Bofællesskaberne: Besøg aftales med leder på tlf. 51322860

I særlige tilfælde kan ledelsen beslutte, at der kan gennemføres besøg indendørs, hvis beboeren:

 • Har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.
 • Har egen indgang til udearealer.

 Samt følgende forhold er opfyldt:

 • De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørsarealer.
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.