Coronavirus - sådan er Lejre Kommune påvirket

Lejre Kommune er som resten af landet påvirket af indsatsen mod coronavirus. Vi opretholder i videst muligt omfang borgerbetjeningen via mail og telefon. Derudover forbliver en række nødvendige faciliteter åbne, og vi orienterer beboere, brugere og ansatte om, hvordan de skal forholde sig. Hvor intet andet er nævnt, gælder alt på denne side til og med mandag den 13. april.

Siden er opdateret mandag den 30. marts

Du kan abonnere på nyheder fra denne side ved at skrive navn og mail i boksen i bunden af siden. Følg også med på Facebook. 

Vil du hjælpe? Vi søger hænder til beredskabet - læs mere her

Få hjælp af frivillige - læs her

Borgerservice

Der er lukket for personlig borgerbetjening på rådhusene.

Mail og telefoner er åbne. Send en mail til borgerservice@lejre.dk, eller ring til kontaktcentret på 46 46 46 46, hvis noget haster.

Den daglige telefontid vil i den kommende periode være mandag-torsdag kl. 9 - 13 og fredag kl. 9-12. Det er en lidt kortere telefontid end normalt. 
 
Hvis du har brug for at tale med Lejre Kommune akut uden for dette tidsrum, kan du finde de relevante telefonnumre på www.lejre.dk/akut

På enkelte områder er der stadig mulighed for at booke en tid til et personligt møde (se nedenfor). Hvis du har et uopsætteligt behov inden for et af disse områder, skal du først kontakte borgerservice via telefon eller mail.

1. Udlevering af NemId-nøglekort
Hvis du har mistet dit nøglekort og ikke kan vente på, at der sendes et nyt med posten.

I forhold til NemID i øvrigt, kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål og betjene dig selv her

2. Nødpas – uopsætteligt behov for et nyt pas

3. Hjælp med kontakt til Udbetaling Danmark
Hvis du har spørgsmål til ydelser og ikke kan vente på svar. Det gælder kun borgere, som ikke selv har mulighed for at ringe til Udbetaling Danmark.

Erhvervsservice, betalinger m.v.

Der er lukket for personlig erhvervsservice og vejledning på rådhusene. Erhvervsservicen vil fortsætte, men primært via telefon og mail. Du kan kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller  40 33 74 76.

Vi henviser desuden til myndighedernes særlige virksomhedsrettede corona-information her.

Mulighed for at fremrykke betalingerne
For at reducere konsekvenser af situationen med coronavirus for erhvervslivet tilbyder Lejre Kommune virksomhederne, at  betaling af fakturaer blive fremrykket.

Hvis det er relevant for din virksomhed, skal du sende en mail til: cohfir@lejre.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

 

 

Dagtilbud, skoler og SFO'er

Kommunens dagtilbud, skoler og SFO'er holder lukket.

På skolerne vil der blive lagt en plan for, hvordan mest mulig undervisning kan gennemføres fx som fjernundervisning og hjemmearbejde. Informationer om undervisningsplaner vil blive sendt fra de enkelte skoler direkte til elever og forældre.

I forbindelse med nedlukningen holder alle skoler og daginstitutioner åbent for nødpasning til de børn, der har behov for det. Hvis du har brug for nødpasning til dit barn, skal du derfor kontakte lederen i din skole eller dit dagtilbud.

Nødpasning til 0-9 årige
Nødpasning omfatter børn til og med 3. klassetrin, hvor begge forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private eller offentlige, eller hvor forældrene ikke kan finde anden pasning selv. Det kan f.eks. være børn af enlige forældre og børn af forældre, der ikke har mulighed for at tage deres børn med på arbejde.

Nødpasning omfatter også børn, som har et særligt behov for opsyn i den tid på dagen, hvor barnet eller den unge normalt går i skole. Det kan dreje sig om børn, der går i større klasser end 3. klasse.

Nødpasning etableres i både de kommunale og private skoler, dagtilbud og pasningstilbud. Nødpasningen foregår dermed i barnets sædvanlige omgivelser.

Nødpasningen udvides nu til også at dække pasningsbehov uden for den almindelige åbningstid. Det vil sige, at familier med pasningsbehov inden for kriterierne for nødpasning også kan få pasning aften, nat, i weekender og på helligdage.

Nødpasning uden for almindelig åbningstid vil foregå i én daginstitution (Solsikken) og på én skole (Hvalsø skole). Nødpasning uden for almindelig åbningstid gælder fra den 1. april. Hvis du har behov for nødpasning til dit barn, skal du kontakte lederen på barnets skole eller daginstitution.

Brev til forældre om nødpasning m.v.

Skolebusserne er indstillet
Hvis du har behov for transport til dit barn, skal du kontakte lederen af skolen / dagtilbuddet

Jobcenteret

Lejre Jobcenter er lukket for personlig henvendelse, men medarbejderne kan træffes på telefon og mail.

Er du blevet ledig og søger om kontanthjælp, skal du ringe til 46 46 46 46.

Alle beskæftigelsesrettede forløb og virksomhedspraktikker er sat i bero med mindre der er indgået særlig aftale med Jobcenteret.

Samtaler med fremmøde vil blive aflyst, og du vil blive kontaktet direkte. Der vil fortsat afholdes råd- og vejledningssamtaler på telefon.

Alle ydelser vil fortsat blive udbetalt.

Du kan læse mere her.

Plejecentre og dagcentre

Plejecentre, aflastningspladser og dagcentre
Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte vores borgere og begrænse smitten. Vi følger vejledningerne fra de centrale myndigheder.

Den 18. marts er der i hele Danmark indført et midlertidigt forbud mod besøg på landets plejecentre. Det gælder både i beboernes personlige boliger og på fællesarealerne. Aflastningspladser er også omfattet af forbuddet.

Du kan selvfølgelig ringe som altid.

I særligt kritiske situationer har nære pårørende alligevel mulighed for besøge en beboer. Det kan være fordi beboeren er kritisk syg eller døende. Hvis det er tilfældet, skal du rette henvendelse til plejecentrets ledelse og aftale nærmere.

Dagcentre
Dagcentrene holder lukket, foreløbig indtil mandag den 30. marts.

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og sygeplejen
Hjemmeplejen og sygeplejen er påvirket af den nuværende situation.

I Lejre Kommune opretholder vi et beredskab. Vi prioriterer de akutte og vigtigste opgaver. Det vil altid ske efter en konkret faglig vurdering og i dialog med borgeren.   

Genoptræning

 

Alle aktiviteter, der ikke har kritisk karakter, er indtil videre aflyst.

Alle borgere bliver kontaktet telefonisk, hvor der gives råd og vejledning og lægges en plan, på baggrund af den individuelle, faglige vurdering.

Ved akut behov, planlægges der individuel træning.

Alle får en kontaktperson, som kan kontaktes alle hverdage mellem kl. 8-15.30. 

Alle henvendelser, der ikke går via kontaktperson, skal ske til Genoptræning på tlf. 20 36 80 24

Nyhenviste borgere fra sygehusene modtages fortsat og kontaktes løbende. Der foretages også her en individuel faglig vurdering af eventuelle akutte behov.

Socialområdet: Botilbud, værested, støtte m.v.

Botilbud
Vi følger vejledningerne fra de centrale myndigheder. Den 18. marts er der i hele Danmark indført et midlertidigt forbud mod besøg på botilbuddene.

Hvis du som pårørende har et kritisk behov for at besøge en beboer, f.eks. fordi beboeren er kritisk syg eller døende, skal du rette henvendelse til botilbuddets personale.

Der er også udstedt et midlertidigt forbud mod at forsamle sig i grupper på flere end 10 mennesker. Dette gælder dog ikke botilbud og lignende, men retter sig primært mod arrangementer og fælles aktiviteter.

Værestedet Horseager
Værestedet er lukket. Det betyder, at de gruppebaserede tilbud er sat i bero, og huset er lukket for personligt fremmøde. 
Du har mulighed for at ringe til værestedet mandag-fredag mellem kl. 9 og 12 på 2938 7987 eller 4646 4731, hvor Annette besvarer dit opkald.

Der er gåture med Anette og Louise:

 • Tirsdag den 31. marts kl. 13- 14
 • Torsdag den 2. april kl. 13 – 14
 • Tirsdag den 7. april kl. 13 - 14

Gåtur starter fra Værestedet/Horseager 15.

Socialpædagogisk støtte og ledsagelse
Vi opretholder et beredskab og vil prioritere opgaverne udfra en konkret faglig vurdering og i dialog med borgeren.

Beskyttet beskæftigelse
Beskyttet beskæftigelse er sat i bero, foreløbig indtil mandag den 30. marts.

Familiehuset
Familiehuset er lukket for personligt fremmøde.

Vi kontakter individuelt de unge og familier, som er i forløb i Familiehuset, så vi kan aftale, hvordan kontakten opretholdes i denne periode - fx.  i form af telefonopkald, sms og skypemøder.

Gruppeforløb vil blive udskudt. Hvis du har brug for vejledning i den forbindelse, kan du kontakte de respektive medarbejdere på telefon og mail. 

Familiekonsulenter og kontaktpersoner kan kontaktes som sædvanligt.

Åben anonym rådgivning vil være lukket i samme periode. Ved behov for rådgivning og vejledning kan frontteamet kontaktes på tlf 4646 4848.

Aktivitetscentre

Kommunens fem aktivitetscentre holder lukket.

Affald

Du får hentet affald, som du plejer. Dog kan der opstå driftforstyrrelser.

Pas på din skraldemand:

 • Bind knude på affaldsposen, så skraldemanden ikke risikerer at komme i kontakt med affaldet.

 • Sørg for at låget på affaldsbeholderne er helt lukket.

 • Husk at gøre plads til skraldemanden – sørg for at din bil,  cykler mv. ikke spærrer. Skraldemanden skal bruge mindst 1 – 2 meter for at komme rundt.

 • Undgå kontakt. Hold mindst 2 meters afstand til din skraldemand.

Får du alligevel ikke hentet affald, kan du melde det til os. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til affald og genbrug på affaldoggenbrug@lejre.dk

Genbrugspladserne genåbnes - med mulige begrænsninger
Tirsdag den 31. marts genåbner genbrugspladserne.

ARGO, der står for pladserne, opfordrer dog til, at man kun benytter dem, hvis man har et "uopsætteligt behov" for det.

Der kan komme særlige regler om adgangsbegrænsning, så følg med på Argos hjemmeside her

 

Tandpleje og sundhedspleje

Tandpleje
Tandplejen holder lukket. Ved akut brug for tandlægehjælp, kan du ringe på 5117 5777 mellem kl. 8.00-9.00 på hverdage. 

Sundhedspleje
Planlagte hjemmebesøg fra sundhedsplejen er erstattet af telefon-konsultation. Hjemmebesøg gives dog stadig i særlige tilfælde og efter nærmere aftale.
Alle andre møder og aktiviteter er aflyst indtil videre.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med en sundhedsplejerske, kan du klikke hér:
https://www.lejre.dk/borger/boern-unge-og-familie/sundhedsplejen/kontakt-sundhedsplejen/

 

Biblioteker, haller og kulturinstitutioner

Bibliotekerne holder lukket. Det betyder, at du hverken kan komme ind eller aflevere bøger. Det gælder både i det tidsrum, som normalt er bemandet, og med selvbetjent adgang.

Alle idrætshaller og kommunale klub- og foreninghuse holder ligeledes lukket.

Det samme gælder Lejre Musik og Billedskole, Tadre Mølle, Roskilde Museum og alle kulturhuse. 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.