Coronavirus - sådan er Lejre Kommune påvirket

Folketingets partier har den 20. maj besluttet at genåbne flere dele af det danske samfund. Vi vil fra den 25. maj løbende opdatere denne side, i takt med at mere åbner.

Du kan abonnere på nyheder fra denne side ved at skrive navn og mail i boksen i bunden af siden. Følg også med på Facebook. 

Vi søger hænder til skoler og dagtilbud - læs mere her

Få hjælp af frivillige - læs her

Borgerservice

Der er lukket for personlig borgerbetjening på rådhusene.

Mail og telefoner er åbne. Send en mail til borgerservice@lejre.dk, eller ring til kontaktcentret på 46 46 46 46, hvis noget haster.

Den daglige telefontid vil i den kommende periode være mandag-onsdag kl. 8-14, torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-12.
 
Hvis du har brug for at tale med Lejre Kommune akut uden for dette tidsrum, kan du finde de relevante telefonnumre på www.lejre.dk/akut

På enkelte områder er der stadig mulighed for at booke en tid til et personligt møde (se nedenfor). Hvis du har et uopsætteligt behov inden for et af disse områder, skal du først kontakte borgerservice via telefon eller mail.

1. Kørekort
Du kan få udstedt og fornyet kørekort. 

2. Udlevering af NemId-nøglekort
Hvis du har mistet dit nøglekort og ikke kan vente på, at der sendes et nyt med posten.

I forhold til NemID i øvrigt, kan du finde svar på langt de fleste spørgsmål og betjene dig selv her

2. Nødpas – uopsætteligt behov for et nyt pas

3. Hjælp med kontakt til Udbetaling Danmark
Hvis du har spørgsmål til ydelser og ikke kan vente på svar. Det gælder kun borgere, som ikke selv har mulighed for at ringe til Udbetaling Danmark.

Erhvervsservice, betalinger m.v.

Der er lukket for personlig erhvervsservice og vejledning på rådhusene. Erhvervsservicen vil fortsætte, men primært via telefon og mail. Du kan kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller  40 33 74 76.

Vi henviser desuden til myndighedernes særlige virksomhedsrettede corona-information her.

Mulighed for at fremrykke betalingerne
For at reducere konsekvenser af situationen med coronavirus for erhvervslivet tilbyder Lejre Kommune virksomhederne, at  betaling af fakturaer blive fremrykket.

Hvis det er relevant for din virksomhed, skal du sende en mail til: cohfir@lejre.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

 

 

Dagtilbud, skoler og SFO'er

 

Dagtilbud
Alle dagtilbud er genåbnet med almindelige åbningstider.

For at sikre bedst anvendelse af personaleressourcerne vil vi til og med den 29. maj ugentligt bede om, at forældre melder det aktuelle pasningsbehov ind.

Skoler 
I Lejre Kommune er alle skolerne genåbnet. Der undervises fortsat efter nødundervisningsbekendtgørelsen. Alle SFO tilbud er ligeledes genåbnet.

Spørgsmål og svar
Her har vi samlet nogle af de hyppigt stillede spørgsmål og svar: https://www.lejre.dk/borger/sundhed-og-helbred/corona-skoler-og-dagtilbud-faq/

Jobcenteret

Lejre Jobcenter er lukket for personlig henvendelse, men medarbejderne kan træffes på telefon og mail.
Er du blevet ledig og søger om kontanthjælp, skal du ringe til 46 46 46 46.

I denne uge er en stor del af beskæftigelsesindsatserne blevet genoptaget

Derfor er det nu muligt at vende tilbage til sin virksomhedspraktik i både offentlige og private virksomheder. Nye virksomhedspraktikker etableres foreløbig kun i private virksomheder.

Danskuddannelse begynder også igen. Der er særlige regler i forhold til uddannelsesforløb. Øvrige tilbud kan kun gennemføres digitalt.

Der vil fortsat afholdes samtaler på telefon. 

Der stilles nu igen krav om at deltage i samtaler, virksomhedspraktik og vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Dog under særlig hensyntagen til risikogrupper.

Alle ydelser vil fortsat blive udbetalt.

Plejecentre og dagcentre

Plejecentre, aflastningspladser og dagcentre

Det er igen muligt for nære pårørende at aflægge besøg på udearealer ved plejecentrene og Grønnehave. Der skal aftales tid for besøget på forhånd. 
Læs mere om retningslinjerne for besøg på de enkelte enheder her: link 

Besøsgsforbud siden 18. marts:
Den 18. marts er der i hele Danmark indført et midlertidigt forbud mod besøg på landets plejecentre. Det gælder både i beboernes personlige boliger og på fællesarealerne. Aflastningspladser er også omfattet af forbuddet. Du kan selvfølgelig ringe som altid.

I særligt kritiske situationer kan nære pårørende alligevel have mulighed for besøge en beboer. Det kan være fordi beboeren er kritisk syg, døende eller har en væsentlig kognitiv funktionsnedsættelse. Hvis det er tilfældet, skal du rette henvendelse til plejecentrets ledelse og drøfte muligheden. 

Det er plejecentrets ledelse, der i dialog med dig, træffer beslutningen om besøg.

Du kan læse bekendtgørelsen om besøgsforbuddet her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213953

Dagcentre
Dagcentrene holder fortsat lukket. 
Medarbejderne tilbyder evt. besøg i borgernes private hjem på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og sygeplejen

Vi har normal drift, men har naturligvis skærpet opmærksomhed på risikoen for smitte med coronavirus. Derfor er vi i dialog med hver enkelt borger om de konkrete behov og ønsker.

Genoptræning

Alle aktiviteter varetages og vurderes løbende.

Både nye borgere og borgere, der allerede er i genoptræningsforløb, kontaktes løbende telefonisk.

På baggrund af en individuel og faglig vurdering får borgeren lagt en plan og modtager individuel genoptræning - enten i hjemmet eller i genoptræningscenter - samt råd og vejledning.

Alle borgere er tilknyttet en kontaktperson, som kan kontaktes hverdage mellem kl. 8-15.30.

Sundhedstilbud

 • Gruppetilbud aftales som vanligt med fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også for borgere i risikogruppe.
 • Der tilbydes individuelle vægttabsvejledning og ernæringsvejledning ved fysisk fremmøde eller telefonkonsultationer eller skype efter aftale med den enkelte borger.

Kontakt til ovennævnte sundhedstilbud: telefon 20588777. 

Rygestopkurser 
Rygestopkurser annonceres når de er planlagt.

Socialområdet: Botilbud, værested, støtte m.v.

Botilbud

Seneste: Fra tirsdag den 19. maj er det muligt for beboere på botilbud at modtage besøg udendørs. Besøgene skal foregå efter nærmere retningslinjer, som du kan læse her: Link

Gældende siden 18. marts:
Den 18. marts er der i hele Danmark indført et midlertidigt forbud mod besøg på botilbuddene.

Hvis du som nær pårørende har et særligt behov for at besøge en beboer, f.eks. fordi beboeren er kritisk syg eller døende, eller hvis det drejer sig om et mindreårigt barn, skal du rette henvendelse til botilbuddets personale. Det samme gælder, hvis beboeren på grund af en kognitiv funktionsnedsættelse mangler evnen til at forstå og acceptere, hvorfor der er besøgsforbud, og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Læs bekendtgørelsen om besøgsforbud og undtagelserne her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/610

Værestedet Horseager
Værestedet Horseager er genåbnet:

 • Torsdag den 28.05 er der åbent: kl 9-12, fra 4.6 er der hver torsdag åbent kl. 15-20 (Åben anonym rådgivning er fortsat lukket)
 • Fra mandag den 01.06 er der åbent i værestedet mandag, tirsdag og onsdag kl 10-16
 • Hver fredag er der værested for unge under 30 år kl. 9.30-13.00

Du har mulighed for at ringe til værestedet mandag-fredag mellem kl. 9 og 12 på 2938 7987 eller 4646 4731, hvor Annette besvarer dit opkald.

Familiehuset
Familiehuset er genåbnet. Gruppeforløb genoptages og er under omstilling fra virtuelle til fysiske møder.

Familiekonsulenter og kontaktpersoner kan kontaktes som sædvanligt.

Åben anonym rådgivning: Telefonen er åben alle hverdage fra 9-14. Her vil du komme igennem til en erfaren familiekonsulent. Familiekonsulenterne varetager opgaven sideløbende med deres øvrige opgaver. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan du lægge besked på telefonsvarer, og så vil vi ringe dig op. Det er helt anonymt: Familiekonsulenterne registrerer ingen oplysninger.
Telefonnummeret til åben anonym rådgivning er 5136 8076

Aktivitetscentre

Kommunens fem aktivitetscentre holder fortsat lukket.

Tandpleje og sundhedspleje

Tandpleje

Den kommunale tandpleje er åben igen. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smittespredning. Det betyder at der skal gøres rent og luftes ud mellem hver behandling. Det betyder derfor også, at vi ser færre børn på klinikken, og at der kan opstå ventetid på at få en tid.

Alle børn bliver indkaldt i faglig prioriteret rækkefølge.

Vi kontakter jer, og beder jer om kun at ringe til os, hvis I har et akut problem. Vi har telefontid dagligt på skoledage på telefon 46 40 31 08 fra 7.45 til 12.00.

Sundhedspleje

Fra mandag den 18. maj 2020 begynder sundhedsplejen igen at tilbyde de sædvanlige hjemmebesøg. Skoleundersøgelser vil også blive genoptaget.

Hjemmebesøg finder sted på baggrund af telefonisk aftale om hvordan det enkelte besøg konkret skal foregå.

Forældre kan fortsat kontakte sundhedsplejen telefonisk. Telefonnumre findes hér: https://www.lejre.dk/borger/b%C3%B8rn-unge-og-familie/sundhedsplejen/

Familier, som inden nedlukningen var i forløb i overvægtsambulatoriet, vil blive kontaktet med henblik på aftaler om genoptagelse af forløbet.

 

Biblioteker, haller og kulturinstitutioner

Fra mandag den 18. maj holder bibliotekerne igen åbent, dog kun for afhentning af reserveringer, samt udlån og afleveringer.
Læs mere i nyheden her: Link

Alle idrætshaller og kommunale klub- og foreninghuse holder fortsat lukket.

I løbet af juni genåbner Lejre Musik og Billedskole, Tadre Mølle, Lejre Museum og formentlig også kulturhuse. Nærmere info følger her på siden.

Affald

Du får hentet affald, som du plejer. Dog kan der opstå driftforstyrrelser.

Pas på din skraldemand:

 • Bind knude på affaldsposen, så skraldemanden ikke risikerer at komme i kontakt med affaldet.

 • Sørg for at låget på affaldsbeholderne er helt lukket.

 • Husk at gøre plads til skraldemanden – sørg for at din bil,  cykler mv. ikke spærrer. Skraldemanden skal bruge mindst 1 – 2 meter for at komme rundt.

 • Undgå kontakt. Hold mindst 2 meters afstand til din skraldemand.

Får du alligevel ikke hentet affald, kan du melde det til os. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til affald og genbrug på affaldoggenbrug@lejre.dk

Genbrugspladserne genåbnes - med mulige begrænsninger
Tirsdag den 31. marts genåbner genbrugspladserne.

ARGO, der står for pladserne, opfordrer dog til, at man kun benytter dem, hvis man har et "uopsætteligt behov" for det.

Der kan komme særlige regler om adgangsbegrænsning, så følg med på Argos hjemmeside her

 

Rottebekæmpelse

Bekæmpelse af rotter fortsætter som det plejer.

Du skal fortsat anmelde rotter her.

Vi tager dog visse forholdsregler:

 • For at begrænse kontakt, vil rottebekæmperen ringe til dig hvis det er muligt i stedet for at besøge din ejendom

 • Hvor et besøg er nødvendigt, skal der være en afstand på minimum 2 meter mellem dig og rotte bekæmperen

 • Vores rottebekæmper vil naturligvis følge de retningslinjer, som sundhedsstyrelsen har anvist om god håndhygiejne.

Hvis du har spørgsmål til bekæmpelsen af rotter, er du velkommen til at skrive til affaldoggenbrug@lejre.dk

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.