Coronavirus - sådan er Lejre Kommune påvirket

Nyt om mundbind - læs her: link

Du kan abonnere på nyheder fra denne side ved at skrive navn og mail i boksen i bunden af siden. Følg også med på Facebook. 

Borgerservice

Borgerservice har åbent dagligt på telefonnummer 46 46 46 46.

Mandag-onsdag kl. 9-14
Torsdag kl. 9-18
Fredag kl. 9-12

Du kan også sende mail til borgerservice@lejre.dk

Bestil tid, før du kommer
Hvis du har behov for at møde op i Borgerservice, skal du bestille tid først via www.lejre.dk/tidsbestilling (- du skal bruge NemId for at logge ind)

Du kan også bestille tid via telefon på hovednummeret  - tlf. 46 46 46 46.

Hvis du har brug for at tale med Lejre Kommune akut uden for åbningstiden, kan du finde de relevante telefonnumre på www.lejre.dk/akut

Erhvervsservice, betalinger m.v.

Erhvervsservice fungerer som normalt. Du kan kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller  40 33 74 76.

Vi henviser desuden til myndighedernes særlige virksomhedsrettede corona-information her.

Mulighed for at fremrykke betalingerne
For at reducere konsekvenser af situationen med coronavirus for erhvervslivet tilbyder Lejre Kommune virksomhederne, at  betaling af fakturaer blive fremrykket.

Hvis det er relevant for din virksomhed, skal du sende en mail til: cohfir@lejre.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

 

 

Dagtilbud, skoler og SFO'er

Opdatering - 16. september:
Der har i den seneste tid været enkeltstående smittetilfælde i nogle af Lejre Kommunes skoler. De berørte elever og deres forældre har alle fået direkte besked.
I hvert enkelt tilfælde har vi fulgt myndighedernes retningslinjer, lige som vi har afstemt vores tiltag med Styrelsen for Patientsikkerhed.

I nogle tilfælde har den smittede været på skolen i dagene op til Covid-19-testen eller eventuelle symptomer. I så fald har vi identificeret de "nære kontakter". Til nære kontakter regnes de børn og medarbejdere, som den smittede har været sammen med i de 48 timer, der gik forud for test og / eller symptomer. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om at sende nære kontakter hjem, så de kan isolere sig og testes, for at sikre at smitten er inddæmmet De nære kontakter kan komme på skolen igen efter den første test, der ikke viser tegn på Covid-19. Og som sagt: Alle berørte har fået direkte besked - og vil også få det ved evt. kommende tilfælde af Covid-19-smitte på skoler eller dagtilbud i kommunen.

Dagtilbud
Alle dagtilbud holder åbent med almindelige åbningstider.

Skoler og SFO 
Vi holder åbent som normalt.

Spørgsmål og svar
Her har vi samlet nogle af de hyppigt stillede spørgsmål og svar: https://www.lejre.dk/borger/sundhed-og-helbred/corona-skoler-og-dagtilbud-faq/

Jobcenteret

 

Lejre Jobcenter er lukket for personlig henvendelse uden aftale, men medarbejderne kan træffes på telefon og mail.
Er du blevet ledig og søger om kontanthjælp, skal du ringe til 46 46 46 46 eller møde personligt op.

En stor del af beskæftigelsesindsatserne er blevet genoptaget. Derfor er det nu muligt at deltage i virksomhedspraktik og beskæftigelsesrettede indsatser igen.

Der stilles nu igen krav om at deltage i samtaler, virksomhedspraktik og vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Dog under særlig hensyntagen til risikogrupper.

Alle ydelser vil fortsat blive udbetalt.

Plejecentre og dagcentre

Besøg på plejecentre i Lejre Kommune
Læs disse retningslinjer for, hvordan besøgene på plejecentre i Lejre Kommune kan finde sted: klik her

Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til den lokale ledelse.

Dagcentre
Dagcentrene holder åbent som normalt.

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og sygeplejen

Vi har normal drift, men har naturligvis skærpet opmærksomhed på risikoen for smitte med coronavirus. Derfor er vi i dialog med hver enkelt borger om de konkrete behov og ønsker.

Genoptræning

Genoptræningen fungerer som normalt.

Holdtræning foregår med mindre antal på holdene for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstande. Derfor gennemføres flere individuelle genoptræningsforløb, hvor det vurderes nødvendigt.

 

Sundhedstilbud

 • Gruppetilbud aftales som vanligt med fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også for borgere i risikogruppe.
 • Der tilbydes individuelle vægttabsvejledning og ernæringsvejledning ved fysisk fremmøde eller telefonkonsultationer eller skype efter aftale med den enkelte borger.

Kontakt til ovennævnte sundhedstilbud: telefon 20588777. 

Rygestopkurser 
Rygestopkurser annonceres, når de er planlagt.

Socialområdet: Botilbud, værested, støtte m.v.

Botilbud
For at minimere risikoen for smitte med COVID-19, har vi udarbejdet retningslinjer for besøg på de enkelte steder. Læs mere her: Link 

Værestedet Horseager
Værestedet Horseager 15 B holder åbent som normalt.
Ring på 46464731, hvis du vil høre om aktuelle aktiviteter, eller følg med på brugernes Facebookside.
Åbningstider mv. finder du på værestedets hjemmeside: Link 

Familiehuset
Familiehuset varetager alle vanlige opgaver

Tandpleje og sundhedspleje

Tandpleje
Den kommunale tandpleje er åben. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smittespredning. Det betyder, at der gøres rent og luftes ud mellem hver behandling. Det betyder derfor også, at vi ser færre børn på klinikken, og at der kan opstå ventetid på at få en tid.

Alle børn bliver indkaldt i faglig prioriteret rækkefølge.

Vi kontakter jer, og beder jer om kun at ringe til os, hvis I har et akut problem. Vi har telefontid dagligt på skoledage på telefon 46 40 31 08 fra 7.45 til 12.00.

Sundhedspleje
Hjemmebesøg finder sted på baggrund af telefonisk aftale om, hvordan det enkelte besøg konkret skal foregå.

Forældre kan fortsat kontakte sundhedsplejen telefonisk. Telefonnumre findes hér: https://www.lejre.dk/borger/b%C3%B8rn-unge-og-familie/sundhedsplejen/ 

Biblioteker, haller og kulturinstitutioner

Fra den 5. september kan du også bruge bibliotekerne om lørdagen med selvbetjening. Det gør du ved hjælp af dit sundhedskort. 

Læs mere her:https://lejre.ddbcms.dk/nyheder/kort-nyt/sommerferieaabningstider-paa-bibliotek-arkiv

Idrætshaller og kommunale klub- og foreningshuse har åbent som normalt i hverdage og efter aftale med den enkelte forening og bestyrelse i weekenderne. Alle museer og kulturhuse er genåbnet eller i færd med det, for nogles vedkommende på samme vilkår som haller, klub- og foreningshuse

 

Affald

Du får hentet affald, som du plejer. Dog kan der opstå driftforstyrrelser.

Pas på din skraldemand:

 • Bind knude på affaldsposen, så skraldemanden ikke risikerer at komme i kontakt med affaldet.

 • Sørg for at låget på affaldsbeholderne er helt lukket.

 • Husk at gøre plads til skraldemanden – sørg for at din bil,  cykler mv. ikke spærrer. Skraldemanden skal bruge mindst 1 – 2 meter for at komme rundt.

 • Undgå kontakt. Hold mindst 2 meters afstand til din skraldemand.

Får du alligevel ikke hentet affald, kan du melde det til os. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til affald og genbrug på affaldoggenbrug@lejre.dk

Genbrugspladser er åbne
Alle genbrugspladser har siden tirsdag den 31. marts været åbne. 

Rottebekæmpelse

Du skal fortsat anmelde rotter her.

Afledt af COVID-19 tager vi dog visse forholdsregler:

 • For at begrænse kontakt, vil rottebekæmperen ringe til dig, hvis det er muligt i stedet for at besøge din ejendom

 • Hvor et besøg er nødvendigt, skal der være en afstand på minimum 2 meter mellem dig og rottebekæmperen

 • Vores rottebekæmper vil følger naturligvis de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har anvist om god håndhygiejne.

Hvis du har spørgsmål til bekæmpelsen af rotter, er du velkommen til at skrive til affaldoggenbrug@lejre.dk

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk