Coronavirus - sådan er Lejre Kommune påvirket

Nyt om mundbind - læs her: link

Du kan abonnere på nyheder fra denne side ved at skrive navn og mail i boksen i bunden af siden. Følg også med på Facebook. 

Borgerservice

Borgerservice har åbent dagligt på telefonnummer 46 46 46 46.

Mandag-onsdag kl. 9-14
Torsdag kl. 9-18
Fredag kl. 9-12

Du kan også sende mail til borgerservice@lejre.dk

Bestil tid, før du kommer
Hvis du har behov for at møde op i Borgerservice, skal du bestille tid først via www.lejre.dk/tidsbestilling (- du skal bruge NemId for at logge ind)

Du kan også bestille tid via telefon på hovednummeret  - tlf. 46 46 46 46.

Hvis du har brug for at tale med Lejre Kommune akut uden for åbningstiden, kan du finde de relevante telefonnumre på www.lejre.dk/akut

Erhvervsservice, betalinger m.v.

Erhvervsservice fungerer som normalt. Du kan kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller  40 33 74 76.

Vi henviser desuden til myndighedernes særlige virksomhedsrettede corona-information her.

Mulighed for at fremrykke betalingerne
For at reducere konsekvenser af situationen med coronavirus for erhvervslivet tilbyder Lejre Kommune virksomhederne, at  betaling af fakturaer blive fremrykket.

Hvis det er relevant for din virksomhed, skal du sende en mail til: cohfir@lejre.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

 

 

Dagtilbud, skoler og SFO'er

Dagtilbud, skoler og SFO
Dagtilbud, skoler og SFO'er holder åbent som normalt. I tilfælde af smitte med Covid-19 følger vi myndighedernes anbefalinger om hjemsendelse og smitteopsporing mv. - læs her.

Flere smittetilfælde: Vi holder endnu større afstand
Lejre Kommune følger nøje myndighedernes retningslinjer for at forebygge smitte med Covid-19 – også i vores skoler og SFO’er. Inden for de rammer vil vi i den kommende tid være endnu mere forsigtige. For vi kan se, at der lige nu er flere smittetilfælde end tidligere.  

Derfor har vi besluttet, at vi hvert fald frem til nytår ikke vil undervise eleverne på tværs af klasser. Der kan være undtagelser, når det gælder mindre grupper og klasser i specialtilbud.

I SFO’erne er børnene også sammen i stam-klasser eller i en SFO-sammensat gruppe. Den SFO-sammensatte gruppe kan være på tværs af klasser, dog helst fra samme årgang. Denne gruppe skal fastholdes henover hele eftermiddagen. 

I ydertimerne vil der undtagelsesvist være mulighed for at samles på tværs af grupperne. 

Der er fortsat stor fokus på rengøring, hygiejne og afstandskrav på skolerne.

Spørgsmål og svar
Her har vi samlet nogle af de hyppigt stillede spørgsmål og svar: https://www.lejre.dk/borger/sundhed-og-helbred/corona-skoler-og-dagtilbud-faq/

Jobcenteret

 

Lejre Jobcenter er lukket for personlig henvendelse uden aftale, men medarbejderne kan træffes på telefon og mail.
Er du blevet ledig og søger om kontanthjælp, skal du ringe til 46 46 46 46 eller møde personligt op.

En stor del af beskæftigelsesindsatserne er blevet genoptaget. Derfor er det nu muligt at deltage i virksomhedspraktik og beskæftigelsesrettede indsatser igen.

Der stilles nu igen krav om at deltage i samtaler, virksomhedspraktik og vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Dog under særlig hensyntagen til risikogrupper.

Alle ydelser vil fortsat blive udbetalt.

Plejecentre og dagcentre

Besøg på plejecentre i Lejre Kommune - med begrænsninger

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 20. november meddelt, at Lejre Kommune skal indføre ”besøgsrestriktioner” – dvs. skærpede regler for besøg – på alle kommunens plejecentre og på aflastningspladserne på Grønnehave.

Det er dog stadig muligt for beboeren at få besøg, og det skal foregå på denne måde: 

 • Beboeren kan få besøg i egen bolig af én nærmeste pårørende, som beboeren udvælger. 
  Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som  fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn”
 • I kritiske situationer kan beboeren få besøg af ”nære pårørende” i egen bolig.
  Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som: ”ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.”

 • På hvert plejecenter og i forbindelse med aflastsningspladserne skal der være et særligt besøgsrum. Her kan beboeren få besøg af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen.

 • I øvrigt kan beboeren få besøg – også af andre – udendørs, lige som det stadig er muligt for beboeren selv at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret.

Alle beboere og pårørende får direkte besked og de nye restriktioner.

Læs påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Læs i øvrigt disse retningslinjer for, hvordan besøgene på plejecentre i Lejre Kommune kan finde sted

Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til den lokale ledelse.

Dagcentre

Dagcentrene holder åbent som normalt.

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og sygeplejen

Vi har normal drift, men har naturligvis skærpet opmærksomhed på risikoen for smitte med coronavirus. Derfor er vi i dialog med hver enkelt borger om de konkrete behov og ønsker.

Genoptræning

Genoptræningen fungerer som normalt.

Holdtræning foregår med mindre antal på holdene for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstande. Derfor gennemføres flere individuelle genoptræningsforløb, hvor det vurderes nødvendigt.

 

Sundhedstilbud

 • Gruppetilbud aftales som vanligt med fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også for borgere i risikogruppe.
 • Der tilbydes individuelle vægttabsvejledning og ernæringsvejledning ved fysisk fremmøde eller telefonkonsultationer eller skype efter aftale med den enkelte borger.

Kontakt til ovennævnte sundhedstilbud: telefon 20588777. 

Rygestopkurser 
Rygestopkurser annonceres, når de er planlagt.

Socialområdet: Botilbud, værested, støtte m.v.

Opdatering 24. november: 
Skærpede regler for besøg
Den 23. november, har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt, at Lejre Kommune skal indføre besøgsrestriktioner – dvs. skærpede regler for besøg – på kommunens Sociale tilbud. Vi har i øjeblikket ingen beboere eller medarbejdere, der er konstateret smittet med Covid-19. Men beslutningen er truffet for at beskytte beboerne, fordi der i Lejre Kommune generelt er mange smittede i denne tid. 

Heldigvis er det stadig muligt for beboeren at få besøg, og det skal foregå på denne måde:

 •  Beboeren kan få besøg i egen bolig af én nærmeste pårørende. Beboeren udvælger op til 2 faste besøgspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som ” fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn”

 •  I kritiske situationer kan beboeren få besøg af ”nære pårørende” i egen bolig. Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som: ”ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.”

 • I øvrigt kan beboeren få besøg – også af andre – udendørs, lige som det stadig er muligt for beboeren selv at tage på besøg eller lignende uden for botilbuddet.

Læs i øvrigt her, hvordan besøg kan foregå: Link 
Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til ledelsen på botilbuddet 

Du kan læse mere i brevet fra Social og Indenrigsministeriet her.

Værestedet Horseager
Værestedet Horseager 15 B holder åbent som normalt.
Ring på 46464731, hvis du vil høre om aktuelle aktiviteter, eller følg med på brugernes Facebookside.
Åbningstider mv. finder du på værestedets hjemmeside: Link 

Familiehuset
Familiehuset varetager alle vanlige opgaver

Tandpleje og sundhedspleje

Tandpleje
Den kommunale tandpleje er åben. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smittespredning. Det betyder, at der gøres rent og luftes ud mellem hver behandling. Det betyder derfor også, at vi ser færre børn på klinikken, og at der kan opstå ventetid på at få en tid.

Alle børn bliver indkaldt i faglig prioriteret rækkefølge.

Vi kontakter jer, og beder jer om kun at ringe til os, hvis I har et akut problem. Vi har telefontid dagligt på skoledage på telefon 46 40 31 08 fra 7.45 til 12.00.

Sundhedspleje
Hjemmebesøg finder sted på baggrund af telefonisk aftale om, hvordan det enkelte besøg konkret skal foregå.

Forældre kan fortsat kontakte sundhedsplejen telefonisk. Telefonnumre findes hér: https://www.lejre.dk/borger/b%C3%B8rn-unge-og-familie/sundhedsplejen/ 

Biblioteker, haller og kulturinstitutioner

Biblioteket
Vi opfordrer alle til at passe på sig selv og hinanden:

 • Gå ikke ind, hvis du har symptomer på sygdom
 • Afsprit dine hænder, før du går ind.
 • Hold afstand til personale og andre brugere
 • Fra torsdag den 29. oktober skal du bære mundbind, når du bevæger dig rundt på biblioteket. (Du kan godt tage mundbindet af, hvis du fx sidder og læser).

 

Idrætshaller mv.
Idrætshaller og kommunale klub- og foreningshuse har åbent som normalt i hverdage og - efter aftale med den enkelte forening og bestyrelse - i weekenderne. 
 

Affald

Du får hentet affald, som du plejer. Dog kan der opstå driftforstyrrelser.

Pas på din skraldemand:

 • Bind knude på affaldsposen, så skraldemanden ikke risikerer at komme i kontakt med affaldet.

 • Sørg for at låget på affaldsbeholderne er helt lukket.

 • Husk at gøre plads til skraldemanden – sørg for at din bil,  cykler mv. ikke spærrer. Skraldemanden skal bruge mindst 1 – 2 meter for at komme rundt.

 • Undgå kontakt. Hold mindst 2 meters afstand til din skraldemand.

Får du alligevel ikke hentet affald, kan du melde det til os. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til affald og genbrug på affaldoggenbrug@lejre.dk

Genbrugspladser er åbne
Alle genbrugspladser har siden tirsdag den 31. marts været åbne. 

Rottebekæmpelse

Du skal fortsat anmelde rotter her.

Afledt af COVID-19 tager vi dog visse forholdsregler:

 • For at begrænse kontakt, vil rottebekæmperen ringe til dig, hvis det er muligt i stedet for at besøge din ejendom

 • Hvor et besøg er nødvendigt, skal der være en afstand på minimum 2 meter mellem dig og rottebekæmperen

 • Vores rottebekæmper vil følger naturligvis de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har anvist om god håndhygiejne.

Hvis du har spørgsmål til bekæmpelsen af rotter, er du velkommen til at skrive til affaldoggenbrug@lejre.dk

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk