Coronavirus - sådan er Lejre Kommune påvirket

Regeringen har forlænget de gældende restriktioner foreløbig til og med 28. februar

Sådan bliver du vaccineret mod Covid-19

Læs om muligheden for at blive testet lokalt

Seneste smittetilfælde

Her kan du læse om de seneste smittetilfælde i skoler og dagtilbud, som har ført til, at fx skoleklasser eller børnegrupper er sendt hjem. Vi skriver det også her, hvis der er større udbrud på plejecentre, i botilbud og lignende.

Trællerupskolen

16.februar

To elever på Trællerupskolen er konstateret smittet med Covid-19. Det er et søskendepar, der var i skole i går og er blevet testet positive i dag tirsdag.

Den ene er elev i 4. klasse og hele klassen samt 2 medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter.

Den anden er elev i 9. klasse (med fysisk fremmøde), her er de øvrige 4 elever der også har været fysisk på skolen hjemsendt som nære kontakter.

Plan P (specialskoletilbud)

En elev er konstateret smittet med Covid-19, men har ikke været på skolen siden fredag, hvorfor der ikke er nære kontakter.

Elev fra Osted Skole smittet med Covid-19

1.februar

En elev, der har deltaget i fysisk undervisning på Osted Skole, er mandag konstateret smittet med covid-19. 9 elever og 2 medarbejdere er hjemsendt som nære kontakter.

Medarbejdere i Møllehuset smittet med Covid-19

21. januar 2021
Yderligere 4 medarbejdere og 3 børn er konstateret smittede. I samme forbindelse regnes 13 børn og 2 medarbejdere som nære kontakter. De er derfor sendt hjem til selvisolation og evt. test.

13. januar 2021

Yderligere en medarbejder er konstateret smittet. Yderligere 13 børn er identificeret som nære kontakter og sendt hjem til test og / eller isolation.

12. januar 2021

En medarbejder i Børnehuset Møllehuset i Kirke Sonnerup er konstateret smittet med Covid-19. I alt 18 børn og 3 medarbejdere betragtes som nære kontakter. De er derfor sendt hjem til test og selvisolation. Børn, som ikke testes, kan vende tilbage efter 7 dage uden symptomer for Covid-19 (regnet fra sidste kontakt med den smittede).

Medarbejder i Børnehuset Hyldebjerget smittet

7. januar 2021

En medarbejder i Børnehuset Hyldebjerget er konstateret smittet med Covid-19. I alt 12 børn og 5 medarbejdere er identificeret som nære kontakter og sendt i selvisolation og testforløb.Børn, som ikke testes, kan vende tilbage efter 7 dage uden symptomer for Covid-19 (regnet fra sidste kontakt med den smittede).

I alt 6 smittede på Hvalsø Ældrecenter - indfører midlertidigt besøgsforbud

Der er i de seneste dage fundet flere tilfælde af smitte med Covid-19 på Hvalsø Ældrecenter. I alt er 4 beboere og 2 medarbejdere konstateret smittet.

Lejre Kommune er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har påbudt kommunen at indføre et midlertidigt besøgsforbud med øjeblikkelig virkning.
Det er dog stadig muligt at få besøg af den nærmeste pårørende, som f.eks. kan være beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Det er også muligt for nære pårørende at aflægge besøg i kritiske situationer.

Læs hele påbuddet og definitionen af nærmeste pårørende, nære pårørende og kritiske situationer her.

Hvalsø Skoles SFO: 1 medarbejder smittet. En klasse er sendt hjem

19. december 2020

En medarbejder i SFO'en på Hvalsø Skole er konstateret smittet med covid-19. Én klasse - 0.a - er identificeret som nære kontakter. 

Klassen er sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. En enkelt medarbejder regnes også som nær kontakt og er sendt hjem til test. 


Rollingen: 1 smittetilfælde. 23 børn er sendt hjem

17. december 2020

Et barn i børnehaven Rollingen i Ejby er konstateret smittet med Covid-19.

I alt 23 børn er sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. 2 medarbejdere regnes også som nære kontakter og er sendt hjem til test. 

 

Skjoldungerne: 1 medarbejder smittet. 26 børn og seks medarbejdere er sendt hjem

14. december 2020

En medarbejder i Børnehuset Skjoldungerne i Lejre By er konstateret smittet med Covid-19.

I alt 26 børn er sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. Seks medarbejdere regnes også som nære kontakter og er sendt hjem til test.

 

Den grønne kile: 6 medarbejdere smittet. Nødpasning er sat i værk

14. december 2020

I alt seks medarbejdere i Den Grønne Kile har fået konstateret Covid-19. Tre vuggestuegrupper (36 børn), to børnehavestuer (ca. 40 børnehavebørn) og omkring 22 medarbejdere er sendt hjem som nære kontakter.

Der blev iværksat nødpasning fredag. Det betyder, at forældrene skal give besked, hvis de har behov for at få deres barn passet. 

Den Grønne Kile orienterer løbende alle forældre om udviklingen.

 

Møllebjerghave - børnegruppe og medarbejdere sendt hjem

13. december 2020

Et barn fra vuggestuegruppen "Englebasserne" i Møllebjerghave i Hvalsø er konstateret smittet med Covid-19. 

Alle børn i gruppen samt to børn fra "Rollingerne" regnes som "nære kontakter". De er derfor sendt hjem og skal enten testes eller være hjemme i 7 dage uden symptomer. De 7 dages regnes fra sidste kontakt med det smittede barn, og det betyder, at børnene så kan vende tilbage den 15. december, hvis de ikke har udviklet symptomer eller er testet positive.

Også fem medarbejdere er hjemsendt og skal testes.

 

0. klasse på Kirke Saaby Skole sendt hjem

11. december 2020

En elev i 0.-klasse på Kirke Saaby Skole er konstateret smittet med Covid-19.

Da eleven har været i skole i dagene op til testen, betragtes hele klassen som nære kontakter. Klassens elever er derfor sendt hjem og skal nu enten testes eller blive hjemme i 7 dage uden symptomer.

Også fem medarbejdere er sendt hjem og skal testes.

Der vil være fjernundervisning, til eleverne igen kan vende tilbage i skole.

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene holder lukket som følge af den generelle nedlukning.

Vi skriver det her, når de åbner igen.

Borgerservice

Fra onsdag den 9. december arbejder Borgerservice med et nødberedskab. Medarbejderne arbejder hjemmefra, så henvendelser besvares via mail og telefon:

 • Mail til borgerservice@lejre.dk
 • Ring til 46 46 46 46

Du kan bestille tid til et fysisk møde i Borgerservice, hvis du:

 • akut skal have fornyet kørekort eller pas
 • skal have et Nem-Id-nøglekort

Hvis du har behov for at møde op i Borgerservice eller på Allerslev Rådhus, skal du ringe på tlf. 46 46 46 46.
(Du kan selv bestille tid til Nemid på www.lejre.dk. )

Hvis du har brug for at tale med Lejre Kommune akut uden for åbningstiden, kan du finde de relevante telefonnumre på www.lejre.dk/akut

Dagtilbud, skoler og SFO'er

Skoler og dagtilbud

Vi følger de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som du kan læse her.

 • Dagtilbud holder åbent som normalt. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

 • Alle skoleelever er sendt hjem. Der vil være fjernundervisning, indtil de kan vende tilbage til skolen. 

 • Sårbare elever er undtaget. Derfor er der fortsat undervisning for alle elever på Firkløverskolen, I-klasserne på Osted Skole, Væksthuset på Kirke Saaby Skole og Plan B. 

 • Det vil være muligt at gennemføre prøver og eksaminer.

 

Nødpasning

Elever i 0. til 4. klasse kan fra den 4. januar 2021 møde fysisk på deres skole til nødundervisning og nødpasning, hvis det er nødvendigt, for at deres forældre kan passe deres arbejde. Betingelsen er at forældrene er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Følgende elever må møde frem:

 • Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration. Det betyder omvendt at fx børn, hvis forældre er hjemsendt men ikke kan arbejde hjemmefra, ikke kan benytte sig af nødpasning. Det kan bl.a. være forældre, der er ansat på nedlukkede arbejdspladser i servicesektoren, fx bartendere, tjenere og servicemedarbejdere, og liberale serviceerhverv, fx frisører og massører, samt i detailhandlen, fx salgsassistenter i tøjbutikker.

 

 • Sårbare elever i grundskolen og 10. klasse, som ikke skal modtages i deres sædvanlige tilbud, kan uanset alder i stedet komme i nødpasning. Nødpasningen kan også tilbydes på elevens skole. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

 

Tilmelding sker til skolen - se den information, der er udsendt fra skolerne.

Erhvervsservice, betalinger m.v.

Erhvervsservice fungerer som normalt. Du kan kontakte erhvervschef Nynne Friis på nyfr@lejre.dk eller  40 33 74 76.

Vi henviser desuden til myndighedernes særlige virksomhedsrettede corona-information her.

Mulighed for at fremrykke betalingerne
For at reducere konsekvenser af situationen med coronavirus for erhvervslivet tilbyder Lejre Kommune virksomhederne, at  betaling af fakturaer blive fremrykket.

Hvis det er relevant for din virksomhed, skal du sende en mail til: cohfir@lejre.dk

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

 

 

Genoptræning

Genoptræningen fungerer som normalt.

Holdtræning foregår med mindre antal på holdene for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstande. Derfor gennemføres flere individuelle genoptræningsforløb, hvor det vurderes nødvendigt.

 

Hjemmepleje og sygepleje

Hjemmeplejen og sygeplejen

Vi har normal drift, men har naturligvis skærpet opmærksomhed på risikoen for smitte med coronavirus. Derfor er vi i dialog med hver enkelt borger om de konkrete behov og ønsker.

Jobcenteret

Lejre Jobcenter er lukket for personlig henvendelse, men medarbejderne kan træffes på telefon og mail. 

Er du blevet ledig og søger om kontanthjælp, skal du ringe til 46 46 46 46.

Forløb hos private og offentlige arbejdsgivere (fx praktikker, løntilskud, voksenlærlinge m.v.)

Er du i tvivl skal du snakke med din arbejdsgiver/kursusstedet og din sagsbehandler i Jobcenteret.

Plejecentre og dagcentre

Besøg på plejecentre i Lejre Kommune

19. februar

Nu kan pårørende igen besøge deres nære på Lejre Kommunes plejecentre. Styrelsen for Patientsikkerhed har nemlig i dag meddelt Lejre Kommune, at de midlertidige besøgsrestriktioner, som blev indført den 17. december 2020, ophæves med øjeblikkelig virkning. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen lagt vægt på, at 94% af beboerne på plejehjem i Lejre Kommune er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen vil være indtrådt.

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er naturligvis fortsat forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

Du kan læse brevet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her

Læs i øvrigt disse retningslinjer for, hvordan besøgene på plejecentre i Lejre Kommune kan finde sted

Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til den lokale ledelse.

Dagcentre

Dagcentrene holder åbent som normalt.

Socialområdet: Botilbud, værested, støtte m.v.

Opdatering 24. november: 
Skærpede regler for besøg
Den 23. november, har Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt, at Lejre Kommune skal indføre besøgsrestriktioner – dvs. skærpede regler for besøg – på kommunens Sociale tilbud. Vi har i øjeblikket ingen beboere eller medarbejdere, der er konstateret smittet med Covid-19. Men beslutningen er truffet for at beskytte beboerne, fordi der i Lejre Kommune generelt er mange smittede i denne tid. 

Heldigvis er det stadig muligt for beboeren at få besøg, og det skal foregå på denne måde:

 •  Beboeren kan få besøg i egen bolig af én nærmeste pårørende. Beboeren udvælger op til 2 faste besøgspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som ” fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn”

 •  I kritiske situationer kan beboeren få besøg af ”nære pårørende” i egen bolig. Styrelsen for Patientsikkerhed definerer nære pårørende som: ”ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.”

 • I øvrigt kan beboeren få besøg – også af andre – udendørs, lige som det stadig er muligt for beboeren selv at tage på besøg eller lignende uden for botilbuddet.

Læs i øvrigt her, hvordan besøg kan foregå: Link 
Hvis du har spørgsmål, kan du stille dem til ledelsen på botilbuddet 

Du kan læse mere i brevet fra Social og Indenrigsministeriet her.

Værestedet Horseager
Værestedet Horseager 15 B holder åbent som normalt.
Ring på 46464731, hvis du vil høre om aktuelle aktiviteter, eller følg med på brugernes Facebookside.
Åbningstider mv. finder du på værestedets hjemmeside: Link 

Familiehuset
Familiehuset varetager alle vanlige opgaver

Sundhedstilbud

 • Gruppetilbud aftales som vanligt med fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, også for borgere i risikogruppe.
 • Der tilbydes individuelle vægttabsvejledning og ernæringsvejledning ved fysisk fremmøde eller telefonkonsultationer eller skype efter aftale med den enkelte borger.

Kontakt til ovennævnte sundhedstilbud: telefon 20588777. 

Rygestopkurser 
Rygestopkurser annonceres, når de er planlagt.

Tandpleje og sundhedspleje

Tandpleje
Den kommunale tandpleje er åben. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smittespredning. Det betyder, at der gøres rent og luftes ud mellem hver behandling. Det betyder derfor også, at vi ser færre børn på klinikken, og at der kan opstå ventetid på at få en tid.

Alle børn bliver indkaldt i faglig prioriteret rækkefølge.

Vi kontakter jer, og beder jer om kun at ringe til os, hvis I har et akut problem. Vi har telefontid dagligt på skoledage på telefon 46 40 31 08 fra 7.45 til 12.00.

Sundhedspleje
Hjemmebesøg finder sted på baggrund af telefonisk aftale om, hvordan det enkelte besøg konkret skal foregå.

Forældre kan fortsat kontakte sundhedsplejen telefonisk. Telefonnumre findes hér: https://www.lejre.dk/borger/b%C3%B8rn-unge-og-familie/sundhedsplejen/ 

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.


* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne siden.


* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk