Coronavirus: Spørgsmål og svar til forældre

Har du et eller flere børn, der går i skole eller dagtilbud i Lejre Kommune? Her på siden finder du svar på nogle af de spørgsmål, som kan melde sig i en tid med coronavirus.

Hvis du har spørgsmål, du savner svar på, må du meget gerne sende en mail til camu@lejre.dk

Hvad gør skoler og dagtilbud, hvis børn eller ansatte bliver smittet?

Vi følger sundhedsstyrelsens information om forholdsregler og retningslinjer vedrørende smittehåndtering

 

Skal forældre give besked, hvis deres barn er testet positiv for Covid-19?

Ja, forældre bedes give skolen eller dagtilbuddet besked hurtigst muligt.

Får børn og forældre besked, hvis der er nogen i skoler eller dagtilbud, der er smittet?

Ja, skolen eller dagtilbuddet informerer forældrene, fx. via et fælles opslag på AULA/Famly om corona-tilfælde i klassen/på stuen.

Det samme gælder hvis der er tale om en medarbejder. Pågældende elev/barns/medarbejders identitet nævnes ikke uden samtykke – men ledelsen vil i samarbejde med det smittede barns forældre/medarbejderen afdække om andre børn/ansatte i skolen/dagtilbuddet kan regnes for at være ”nær kontakt”.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-kontakter

Skal børn i skole og dagtilbud, hvis der er Covid-19 i hjemmet?

Nej – børn skal blive hjemme, indtil smittede familiemedlemmer har været symptomfri i 48 timer. 

Kan børn komme i dagtilbud, hvis de er i risikogruppen?

Ja – og de skal have særlig hjælp til at overholde forholdsreglerne med afstand og håndhygiejne.

Tal med jeres praktiserende læge, hvis I er i tvivl.

Skal skoleelever i skole, hvis de er i risikogruppen?

Ja - som udgangspunkt. Og de skal så være særligt opmærksomme (og have særlig hjælp til) at overholde forholdsreglerne med afstand og håndhygiejne.

Tal med jeres praktiserende læge, hvis I er i tvivl.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk