Coronavirus: Spørgsmål og svar til forældre

Har du et eller flere børn, der går i skole eller dagtilbud i Lejre Kommune? Her på siden finder du svar på nogle af de spørgsmål, som kan melde sig i en tid med coronavirus.

Hvis du har spørgsmål, du savner svar på, må du meget gerne sende en mail til camu@lejre.dk

Hvad gør skoler og dagtilbud, hvis børn eller ansatte bliver smittet?

Vi beder både børn og ansatte om at blive hjemme, indtil de har været symptomfri i 48 timer. 

Herefter må de komme i dagtilbud / skole / på arbejde igen. Hvis børn eller ansatte udvikler symptomer om dagen, mens de er i tilbuddet, bliver de sendt hjem med det samme. 

Og i børnenes tilfælde: Hvis ikke de selv kan tage hjem, passer vi godt på dem i institutionen, til de bliver hentet. 

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece-Til-dig_-der-har-tegn-paa-sygdom 

Skal forældre give besked, hvis deres barn er testet positiv for Covid-19?

Ja, det er vigtigt, at skolen eller dagtilbuddet hurtigt får besked, så der er mulighed for at informere de børn og voksne, som barnet har været tæt på i den seneste tid.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning her: Link

Får børn og forældre besked, hvis der er nogen i skoler eller dagtilbud, der er smittet?

Ja, skolen eller dagtilbuddet informerer forældrene, fx. via et fælles opslag på AULA / Famly. 

De børn, som har været tæt på den smittede, kan stadig komme i skolen eller dagtilbuddet. De skal være ekstra opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne. 

Skal børn i skole og dagtilbud, hvis der er Covid-19 i hjemmet?

Nej – børn skal blive hjemme, indtil smittede familiemedlemmer har været symptomfri i 48 timer. 

Kan børn komme i dagtilbud, hvis de er i risikogruppen?

Ja – og de skal være særligt opmærksomme (og have særlig hjælp til) at overholde forholdsreglerne med afstand og håndhygiejne. 

Tal med jeres praktiserende læge, hvis I er i tvivl.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning her: Link

Skal skoleelever i skole, hvis de er i risikogruppen?

Ja - som udgangspunkt. Og de skal  være særligt opmærksomme (og have særlig hjælp til) at overholde forholdsreglerne med afstand og håndhygiejne. 

Tal med jeres praktiserende læge, hvis I er i tvivl.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning her: Link

Hvordan sikrer I, at der er plads til alle børn i dagtilbud – også i dårligt vejr?

Det er forskelligt fra institution. Nogle steder er der halvtage eller andre bygninger, andre steder er der opstillet telte og pavilloner. Vi indretter os, så vi altid kan følge retningslinjerne om den nødvendige afstand og plads. 

Det er vigtigt, at børnene har godt overtøj med, så de kan være ude, også når det regner eller er lidt koldt.

Er det muligt at få orlov?

I Lejre Kommune kan der i forbindelse med genåbning af dagtilbud og skoler søges om orlov fra pasningstilbud og tilbud i SFO, såfremt et barn tilhører en særlig risikogruppe der af sundhedsmæssige grunde skal blive hjemme. Der kan søges om orlov fra den 14. april 2020.

Orloven kan tildeles ud fra følgende betingelser:

  • orlov gælder for de børn, som tilhører den særlige risikogruppe i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, jf, Børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab liste – kan læses HER
  • orlov kan søges med 1 dags varsel, hvormed forældrebetalingen sættes midlertidigt i bero
  • der er garanteret plads i samme daginstitution/pasningstilbud efter endt orlov
  • orlov tildeles for minimum 1 månede, og der kan maksimalt søges orlov indtil 1. august 2020.
  • opstart i institution eller SFO skal meddeles med en uges varsel.
  • Ansøgning sendes til lederen af dagtilbuddet eller skoleleder eller til Pladsanvisning@lejre.dk