Hvad er mine rettigheder?

Sundhedsloven §141 giver borgere med alkoholproblemer fire rettigheder:

  1. Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud
  2. Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt 
  3. Alkoholbehandlingen iværksættes, senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig
  4. Borgere frit kan vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor