Akut sygdom

Akut sygdom kan være alt fra en pludselig, livstruende tilstand til mindre skader eller forværring af en eksisterende sygdom. Herunder finder du kontaktoplysninger til lægevagt m.m.

Sundhedsberedskabsplanen
Denne sundhedsberedskabsplan beskriver den samlede kommunale indsats i beredskabssituationer, som har eller kan få konsekvenser for borgernes sundhed. Planen er udarbejdet af Lejre Brandvæsen, Vestsjællands Brandvæsen og Center for Velfærd & Omsorg.Godkendt af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse den 6. juni 2016.

Livsfare - ring 112 
Hvis der opstår livsfare, skal du altid ringe 112 med det samme.

Akut-telefonen 
Før du tager på skadestuen i Region Sjælland, skal du altid ringe til Akut-telefonen først. Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp. Telefonnummeret er: 7015 0708.

Lægevagten 
Uden for din egen læges åbningstid, kan du få hjælp af Lægevagten, som er en telefonvisiteret lægevagt. Du skal altid ringe først på tlf: 7015 0700 og vil altid møde en læge i telefonen. Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af akut opstået sygdom, akut forværring af eksisterende sygdom eller mindre skader.

Roskilde Skadestue 
Husk at du skal ringe til akut-telefonen på 7015 0708 før du møder op på skadestuen. Hørehæmmede kan møde op uden at ringe først.

Tandpinevagt og giftlinjen 
Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage. For akut tandlægehjælp, ring på 2960 0111.

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling. Tlf. 8212 1212.

Psykiatriske akut-modtagelser 
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akut-modtagelse i Roskilde, hvis du og/eller en pårørende har behov for akut psykiatrisk hjælp. Tlf. 4732 7741.