Kropsbårne hjælpemidler

Du kan ansøge om et kropsbåren hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne og dermed et varigt behov for at benytte et hjælpemiddel i dagligdagen.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler her

Luk alle
Åben alle

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, fx proteser eller fodtøj. Formålet med et hjælpemiddel er, at det i en væsentlig grad skal afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, så det i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Det kan også være nødvendigt for. at du kan udøve et erhverv.

Det kan fx være:

 • Bandager (fx håndled, skulder, knæ)
 • Bleer
 • Brystproteser
 • Diabetes materialer
 • Kateterartikler
 • Korsetter
 • Kompressionsstrømper (ærmer, hånd, fod)
 • Ortopædisk fodtøj, indlæg til sko, skoforhøjelse, gængesåler
 • Paryk
 • Proteser (hånd, arm, ben, øre, næse)
 • Skinner (fx hånd, albue, knæ)
 • Stomi-artikler

Hjælpemidlerne er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Du er selv forpligtet til og ansvarlig for vedligeholdelse af det bevilgede hjælpemiddel. Hvis du har behov for reparation af et hjælpemiddel, skal du søge om det.

Hvis du ønsker at ansøge Lejre Kommune om støtte til et kropsbåren hjælpemiddel skal du blot følge linket på toppen af siden til Borger.dk og udfylde ansøgningsskemaet.

Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon 4646 4646 og tale med en hjælpemiddelterapeut.

Med en enkelt undtagelse, nej. Hjælpemidlet er ikke indkomstbetinget.

Der vil være en egenbetaling på fodtøj. Prisen justeres hvert år.

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen:

 • Ortopædisk fodtøj
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager m.v.
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser

Der er 6 ugers sagsbehandlingstid på ny ansøgninger. Dvs. et hjælpemiddel du ikke tidligere har fået bevilget.

Der er 4 ugers sagsbehandlingstid på genansøgninger. Dvs. hjælpemidler du tidligere har fået bevilget.

Lejre Kommune har indgået leverandøraftaler på en del hjælpemidler. Det betyder, at vi højest vil betale prisen på et hjælpemiddel svarende til den pris, vi kunne have indkøbt hjælpemidlet til hos vores leverandør.

Vi har leverandøraftale på følgende hjælpemidler:

 • Bleer
 • Brystproteser
 • Diabetes materialer
 • Kateter artikler
 • Kompressionsstrømper
 • Ortopædisk fodtøj, indlæg til sko, skoforhøjelse, gængesåler
 • Paryk
 • Stomi artikler

Hvis du benytter dig af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af dette undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af dig.

Udskiftning af et hjælpemiddel er tidsbestemt. Det gælder følgende hjælpemidler:

 • Brystproteser – Der kan ansøges hvert 2. år.
 • Fodtøj – Der kan ansøges hver 18. måned.
 • Indlæg til sko – Der kan ansøges 1 gang om året.
 • Kompressionsstrømper – Der kan ansøges hvert 2. år.
 • Paryk – Der kan ansøges hvert 2. år.