Kropsbårne hjælpemidler

Du kan ansøge om et kropsbåret hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne og dermed et varigt behov for at benytte et hjælpemiddel i dagligdagen.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler her

Luk alle
Åben alle

Et kropsbåret hjælpemiddel er et hjælpemiddel som typisk bæres på kroppen.

Følgende hjælpemidler tilhører gruppen "kropsbårne hjælpemidler":

 • Bandager (f.eks. til håndled, skulder, knæ)
 • Bleer
 • Brystproteser
 • Diabetes materialer
 • Kateter artikler
 • Korsetter
 • Kompressionsstrømper, ærmer, hånd, fod
 • Ortopædisk fodtøj, fodtøj, indlæg til sko, skoforhøjelse, gængesåler
 • Paryk
 • Proteser (hånd, arm, ben, øre, næse)
 • Skinner (f.eks. hånd, albue, fod, knæ)
 • Stomi artikler

Et bevilget hjælpemiddel er personligt og ejes af dig.

Der kan ydes støtte til hjælpemidler hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 1. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne.
 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 3. Er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.

Hvis du ønsker at ansøge Lejre Kommune om støtte til et kropsbåret hjælpemiddel skal dette gøres digitalt ved at følge linket på toppen af siden til Borger.dk og udfylde ansøgningsskemaet.

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du kontakte Borgerservice på telefon 4646 4646 som vil sende dig et ansøgningsskema.

Har du spørgsmål om hjælpemidler, kan du kontakte Visitation & Hjælpemidler på telefon 4646 4646.

Der vil være en egenbetaling på fodtøj. Prisen justeres hvert år.

Der kan også være situationer, hvor der kan blive tale om egenbetaling. Det kan f.eks. være hvis du ønsker at benytte dig af retten til frit valg, eller ønsker et dyrere hjælpemiddel end det du er bevilget.

Har du spørgsmål om frit valg, kan du kontakte Visitation & Hjælpemidler på telefon 4646 4646.

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen:

 • Ortopædisk fodtøj
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager m.v.
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med en varigt nedsat synsfunktion eller medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser

På nye ansøgninger er der er op til 6 ugers sagsbehandlingstid. Dvs. en ansøgning på et hjælpemiddel du ikke tidligere har fået bevilget.

På en genansøgning er der op til 4 ugers sagsbehandlingstid. Dvs. en ansøgning på et hjælpemiddel du tidligere har fået bevilget.

Lejre Kommune har indgået leverandøraftaler på en del hjælpemidler. Det betyder, at vi højest vil betale prisen på et hjælpemiddel svarende til den pris, vi kunne have indkøbt hjælpemidlet til hos vores leverandør.

Vi har leverandøraftale på følgende hjælpemidler:

 • Bleer
 • Brystproteser
 • Diabetes materialer
 • Kateter artikler
 • Kompressionsstrømper
 • Ortopædisk fodtøj, indlæg til sko, skoforhøjelse, gængesåler
 • Parykker
 • Stomi artikler

Hvis du benytter dig af retten til frit valg af et hjælpemiddel, og hvis der på grund af dette undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller udskiftninger, vil det være udgifter, som du selv skal betale.

Udskiftning af et hjælpemiddel er tidsbestemt. Som udgangspunkt kan der ansøges om udskiftning af et hjælpemiddel efter 12 måneder.

Der er dog undtagelser. For disse hjælpemidler gælder følgende:

 • Brystproteser – Der kan ansøges hvert 2. år.
 • Fodtøj – Der kan ansøges hver 18. måned.
 • Kompressionsstrømper – Der kan ansøges hvert 2. år.
 • Parykker – Der kan ansøges hvert 2. år.