Sociale tilbud til voksne

Herunder kan du læse om vores sociale tilbud til voksne. Find kontaktinformation i boksen til højre.

Sociale tilbud til voksne med udviklingshæmning

Støtten gør det muligt for dig at mestre eget liv, og fastholde egen bolig. Støtten gives ud fra en individuel vurdering og kan være fleksibel på den måde, at der kan ydes en massiv støtte i perioder med stort behov for støtte og tilsvarende kan der ydes lettere støtte i perioder med mindre behov for støtte.

Der kan eksempelvis bevilges støtte til, at

 • overholde aftaler med f.eks. bank, læge, jobcenter eller det psykiatriske behandlingssystem 
 • åbne post og få reageret på breve 
 • planlægge og overholde div. aftaler 
 • bryde social isolation og hjælp til at komme ud af hjemmet 
 • opnå kontakt med andre områder i kommunen eller med andre sektorer 

Vi skaber motivation ud fra dine individuelle ressourcer, hvor vi igennem en positiv og respektfuld relation, vil hjælpe med at højne din trivsel og derved sikre, at du tager størst muligt ansvar for eget liv og udvikling. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er vant til, at mange opgaver skal vendes på hovedet og ses fra flere vinkler.

Bofællesskaberne i Lejre kommune er botilbud for voksne (fra 18 år) med et udviklingshandicap, som har brug for pædagogisk støtte i hverdagen. Bofællesskaberne er uden døgndækning.

Målgruppe:

 • Udviklingshandicap
 • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
 • Autismespektrumforstyrrelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Forandret virkelighedsopfattelse

Klik på linket nedenunder, hvis du vil læse mere. 

Læs mere om bofællesskaberne

Botilbuddet Bramsnæsvig ligger i Kirke Hyllinge, midt mellem Roskilde, Holbæk og Frederikssund i det sydlige Hornsherred.

I Kirke Hyllinge er der et aktivt lokalsamfund. Der er mulighed for dagligvareindkøb, der er lægehus, tandlæge, fysioterapi, frisør, fodterapi, kirke mv.

Klik på linket til højre, hvis du vil læse mere. 

Læs mere om Botilbuddet Bramsnæsvig

Bliv frivillig i De Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning.

Har du lyst til at være et positivt indspark i et andet menneskes hverdag?

Som frivillig kan du være med til at gøre en værdifuld indsats for borgerne på botilbuddet Bramsnæsvig og/eller i Bofællesskaberne. Samtidig får du mulighed for at være en del af et inkluderende fagligt fællesskab.

Opgaverne som frivillig kan f.eks. inkludere:

 • Hygge, gå-og køreture (evt. sammen med din hund), oplæsning, indkøbsture
 • Hjælp i køkkenet med praktiske gøremål
 • Hjælp til at arrangere og afholde arrangementer i husene (f.eks. danseaftener, loppemarkeder, banko)
 • Hjælp til udsmykning af husene i forbindelse med højtider/årstider
 • Musikfrivillige, som kommer og glæder borgerne med at spille og synge sammen med dem
 • Cykelture
 • Stolegymnastik/gymnastik

Du kan læse mere om det at være frivillig i vores Frivilligpolitik.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig kan du skrive til frivillig@lejre.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Sociale tilbud for voksne med psykiske handicap

Huset Horseager er et kommunalt tilbud til dig, der har psykiske problemer i form af krise, angst, længerevarende sindslidelse eller psykiske problemer, som også giver dig sociale vanskeligheder.

Klik på linket til højre, hvis du vil læse mere.

Læs mere

Solvang ligger i landlige omgivelser mellem Rye og Kr. Hyllinge med udsyn over markerne, og er omkranset af grønne arealer med drivhus, lejrbål og højbede til blomster og grøntsager. 

På Solvang tager vi udgangspunkt i den individuelle beboers situation og behov for støtte og vejledning. På den måde bliver beboeren i stand til at bevare og videreudvikle egne ressourcer og på sigt blive i stand til at mestre eget liv.

Læs mere

Støtten gør det muligt for dig at mestre eget liv, og fastholde egen bolig. Støtten gives ud fra en individuel vurdering og kan være fleksibel på den måde, at der kan ydes en massiv støtte i perioder med stort behov for støtte og tilsvarende kan der ydes lettere støtte i perioder med mindre behov for støtte.

Der kan eksempelvis bevilges støtte til, at

 • overholde aftaler med f.eks. bank, læge, jobcenter eller det psykiatriske behandlingssystem 
 • åbne post og få reageret på breve 
 • planlægge og overholde div. aftaler 
 • bryde social isolation og hjælp til at komme ud af hjemmet 
 • opnå kontakt med andre områder i kommunen eller med andre sektorer 

Vi skaber motivation ud fra dine individuelle ressourcer, hvor vi igennem en positiv og respektfuld relation, vil hjælpe med at højne din trivsel og derved sikre, at du tager størst muligt ansvar for eget liv og udvikling. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er vant til, at mange opgaver skal vendes på hovedet og ses fra flere vinkler.

Kontakt

Michael Jørgensen
Afdelingsleder
Tlf: 2178 7672

Kontakt

Henriette Lundbech Rasmussen
Teamleder
Tlf: 5132 2860