Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

Har du netop fået konstateret en hastigt fremadskridende sygdom, som fx ALS, kan du gøre brug af muligheden for frit at sammensætte hjælp og støtte indenfor følgende områder:

  • Personlig og praktisk hjælp i hjemmet
  • Ledsagelse
  • Hjælpemidler
  • Indretning af din bolig


Du læse mere om mulighederne herunder.

Formålet med reglen er at sikre, at du som borger, får mulighed for at få tildelt hjælp og støtte straks efter ansøgning, hvis du har en hastigt fremadskridende sygdom.

Du kan maksimalt modtage støtte og hjælp svarende til et beløb på kr. 41.022,- pr. sygdomsforløb (gældende takst i 2024).

Du kan kontakte Lejre Kommune, hvis du ønsker råd og vejledning om ordningen eller hvis du ønsker at gøre brug af beløbet. Vi kan hjælpe dig med at sammensætte din hjælp og vejlede dig omkring dine muligheder.

Hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom § 117a, Lov om social service nr. 573 af 24/06/2025, Lovbekendtgørelse nr. 67 af 22/01/2024.

Social-, Bolig- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 22/5 2023 om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom.

Social-, Bolig- og Ældreministeriets vejledning nr. 9432 af 22/5 2023 om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

Borgeren har ikke mulighed for at vælge alle former for hjælpemidler og boligindretninger. I bekendtgørelse 552/2023, § 4 er oplistet, hvilke hjælpemidler borgeren kan vælge og i bekendtgørelsens § 5 hvilke former for indretning af boligen, borgeren kan vælge.

Kontakt

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Telefon:
Hjælpemidler: 4646 4610 
Visitation: 4646 4726 
Kropsbårne hjælpemidler: 4646 4728 

Telefontid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.00
Torsdag kl. 14.00 - 16.00

Du kan også skrive til os på: post@lejre.dk

Hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefales du at sende det som sikker post fra borger.dk eller e-boks. Du kan også benytte dette link: Visitation & Hjælpemidler

Leder
Stephan Claus Christensen
Telefon: 2178 5046 (træffes på hverdage inden for alm. kontortid)
E-Mail: post@lejre.dk Att: Stephan Claus Christensen 

Giv feedback