Demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Demenssygdomme rammer især ældre mennesker, men kan også ramme mennesker i 40 til 50 års alderen eller endnu yngre. Hvis du, eller en af dine nærmeste, har en demenssygdom, kan du får råd og vejledning hos vores demenskoordinator.

Støttegrupper for pårørende
Er du ægtefælle/samlever til en person med demenssygdom, kan du deltage i en samtalegruppe for pårørende. 

Du inviteres til at deltage i en gruppen sammen med andre som: 

  • Er i samme situation som dig 
  • Har erfaring at dele ud af  
  • Ved hvor skoen trykker 

Fællesskabet kan give dig: 

  • Viden om demenssygdom 
  • Omsorg og støtte 
  • Mulighed for at dele dine bekymringer med andre 
  • Gode råd til at mestre hverdagen 
  • Et tiltrængt frirum 

Vi afholder grupper 2 x årligt, efterår og forår. I efteråret 2024 starter vi op den 4. september, og vi mødes på Plejehjemmet Bøgebakken i alt 4 gange. Det er den 1. onsdag i måneden.

Demenskoordinatoren deltager som tovholder med faglige indlæg. Ønsker du mere information og tilmelding så kontakt en demenskoordinator.  

Kursusforløb om demens for pårørende 
Når man i familien får en demenssygdom ind på livet, er det en god ide at få viden om og blive forberedt på, hvad det kan indebære på både kort og længere sigt. 

Demenskoordinatorerne arrangerer henover efteråret 5 møder om demens. Alle deltagere er pårørende til en med en demenssygdom. Det er et forløb hvor der inviteres forskellige fagpersoner til at holde et oplæg med deres særlige tilgang til emnet. Efterfølgende er der dialog og debat ud fra oplægget.  

Datoerne er tirsdag den: 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. og 9.11. kl. 16-18.30. Møderne afholdes på Plejehjemmet Bøgebakken.

Senest opdateret 24-04-2024

Kontakt

Demenskoordinatorerne
Sundhed & Forebyggelse

E-mail: demenskoordinator@lejre.dk

Lise Dahl
Telefon: 4070 8570    

Lene Mølbak
Telefon: 2911 2599

Vi træffes bedst på telefonen mellem kl. 8-9 i hverdage

Leder
Mette Tidemand Nicolajsen
E-mail:metni@lejre.dk
Telefon: 2146 5305 (træffes på hverdage inden for alm. kontortid)