Plejeboliger

I en plejebolig er der tilknyttet personale, som befinder sig i umiddelbar nærhed af boligen hele døgnet. I plejeboligen ydes der udover personlig - og praktisk hjælp i hverdagen også hjælp til opretholdelse af et fællesskab og naboskab mellem beboerne.

Personalet laver maden, og beboerne er med i det omfang de har lyst samt i menuplanlægningen.

I Lejre Kommune har vi tre plejehjem:

  • Plejehjemmet Ammershøjparken i Kr. Hyllinge
  • Plejehjemmet Bøgebakken i Lejre 
  • Hvalsø Plejehjem i Hvalsø

Ansøg om plejebolig her

Kontakt

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Telefon:
Hjælpemidler: 4646 4610 
Visitation: 4646 4726 
Kropsbårne hjælpemidler: 4646 4728 

Telefontid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 9.00 - 11.00
Torsdag kl. 14.00 - 16.00

Du kan også skrive til os på: post@lejre.dk

Hvis du sender personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefales du at sende det som sikker post fra borger.dk eller e-boks. Du kan også benytte dette link: Visitation & Hjælpemidler

Leder
Stephan Claus Christensen
Telefon: 2178 5046 (træffes på hverdage inden for alm. kontortid)
E-mail: post@lejre.dk Att: Stephan Claus Christensen