Helbredstillæg til fodbehandling

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til fodbehandling.

Du skal søge om tilskud til fodbehandling. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 86.000 kr. (2018)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller fodbehandling

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et behandlingsoverslag fra din fodbehandler/fodterapeut er hvor det fremgår, hvilken type behandling du skal have.

Du kan selv bestemme, hvilken fodbehandler/fodterapeut du vil benytte.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller tid til behandling hos en fodbehandler/fodterapeut. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du bestiller.

Søg her:

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

For råd og vejledning kan du kontakte Borgerservice ved at skrive en mail til helbredstillaeg@lejre.dk eller ringe på tlf. 46 46 46 46.