Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt økonomisk stillet. Har du fået bevilget helbredskort og skal have refunderet regninger skal du være opmærksom på, at tilskuddet vil blive udbetalt til din NEM-konto sammen med din pension. Lejre Kommune skal indberette dit tilskud indenfor 14 dage til pensionssystemet. Da udbetalingen sker via pensionen, som kører i midten af hver måned, kan du opleve, at tilskuddet først vil blive udbetalt den efterfølgende måned, afhængig af hvornår på måneden Borgerservice modtager regningen.