Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Hvis du er bevilget førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003, kan du også søge om helbredstillæg.

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandbehandling, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven (sygesikringstilskud). Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg og har modtaget et helbredskort, har du mulighed for at søge om udvidet helbredstillæg til briller, fodbehandling og tandproteser.

Søg om helbredstillæg her

Hvis du vil vide mere kan du kontakte Borgerservice på tlf. 46 46 46 46 eller e-mail: helbredstillaeg@lejre.dk

Læs mere om udvidet helbredstillæg:

Helbredstillæg til briller

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til briller.

Du skal søge om tilskud til briller. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 89.800 kr. (2020)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller tandprotesen

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et prisoverslag fra din optiker hvor det fremgår, hvilken styrke briller du har behov for. Kommunen har indgået prisaftale med Dansk erhvervs optik. Du kan selv bestemme, hvor du vil købe dine briller, men tilskuddet gives ud fra de priser vi har i prisaftalen.

Se her hvem der er med i prisaftalen

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark er fratrukket.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge inden du bestiller dine briller. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du køber brillerne.

Søg her:

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

For råd og vejledning kan du kontakte Borgerservice ved at skrive en mail til helbredstillaeg@lejre.dk eller ringe på tlf. 46 46 46 46.

Helbredstillæg til fodbehandling

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til fodbehandling.

Du skal søge om tilskud til fodbehandling. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 89.800 kr. (2020)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller fodbehandling

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et behandlingsoverslag fra din fodbehandler/fodterapeut er hvor det fremgår, hvilken type behandling du skal have.

Du kan selv bestemme, hvilken fodbehandler/fodterapeut du vil benytte.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge, inden du bestiller tid til behandling hos en fodbehandler/fodterapeut. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du bestiller.

Søg her:

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

For råd og vejledning kan du kontakte Borgerservice ved at skrive en mail til helbredstillaeg@lejre.dk eller ringe på tlf. 46 46 46 46.

Helbredstillæg til tandproteser

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser.

Du skal søge om tilskud til tandproteser. Det vigtigste du skal have parat inden du ansøger, er husstandens formueoplysninger.

  • Din personlige tillægsprocent skal være mellem 1 og 100 (se bagsiden af din pensionsmeddelelse)
  • Den likvide formue i husstanden må ikke overstige 89.800 kr. (2020)
  • Borgerservice skal godkende, at udgiften er nødvendig inden du bestiller tandprotesen

Borgerservice skal have en ansøgning fra dig, og et prisoverslag fra din tandlæge eller tandtekniker hvor det fremgår, hvilken type protese du skal have. Kommunen har indgået prisaftale med en række tandlæger og tandteknikere. Du kan selv bestemme, hvor du vil købe din tandprotese, men tilskuddet gives ud fra de priser vi har i prisaftalen.

Kontakt Borgerservice på telefon 46 46 46 46 for at få tilsendt prisaftalens takster og en oversigt over de tandlæger og tandteknikere der er indgået prisaftale med.

Tillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent, og kan højst udgøre 85% af taksterne i prisaftalen. Du betaler selv merudgiften, hvis du vælger en dyrere løsning end prisaftalens takster. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, beregnes tillægget efter tilskuddet fra Sygeforsikringen danmark er fratrukket.

Søg inden du bestiller

Der kan ikke ydes udvidet helbredstillæg med tilbagevirkende kraft. Husk at søge inden du bestiller din tandprotese. Du skal afvente en skriftlig godkendelse fra Borgerservice inden du går i gang med behandlingen.

Søg her:

Betaler du selv hele regningen, skal du benytte nedenstående selvbetjeningsløsning for at få refunderet dit helbredstillæg. Helbredstillægget vil blive indsat på din NemKonto.

For råd og vejledning kan du kontakte Borgerservice ved at skrive en mail til helbredstillaeg@lejre.dk eller ringe på tlf. 46 46 46 46.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk