Førtidspension

Førtidspension udbetales af Udbetaling Danmark

Førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, for eksempel gennem aktivering, revalidering eller behandling.

Førtidspension kan tilkendes personer, der er mellem 18 og 65 år. Er man fyldt 60  år før den 1. juli 1999, kan man dog få førtidspension, til man fylder 67 år.

Ansøgning
Ansøgningen om førtidspension sker hos Jobcenter Lejre. Jobcenteret sørger selv for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse.

Det er Jobcenter Lejre, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension

Læs mere om førtidspension - nye regler

Læs mere om førtidspension - gamle regler

Kontakt Udbetaling Danmark

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk