Borgere over 30 år

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontant­hjælpen. Det gælder også ens ægtefælles indtægter og formue.

Regeringen har udarbejdet en kontanthjælpsreform, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

Alle, der er 30 år eller derover, modtager kontanthjælp som tidligere. Udgangspunktet for indsatsen er, at alle, der kan arbejde, skal i arbejde, og alle, der ikke kan arbejde, vil få en helhedsorienteret indsats, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Jobcentret vurderer, om du ligger inden for gruppen af jobparate eller aktivitetsparate.

Her kan du få et overblik over, hvad den nye reform betyder for dig.

De jobparate

Er du fyldt 30 år og er i stand til at arbejde, bliver du betragtet som jobparat. Som jobparat skal du aktivt søge job, og vil undervejs modtage kontanthjælp. Hvis du ikke er kommet i job, vil du senest tre måneder efter blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp, fx i en nytteindsats.

De aktivitetsparate

Er du visiteret til at være aktivitetsparat, er du blandt dem, der ikke umiddelbart er klar til at få et job. Som aktivitetsparat vil du modtage et tilbud om udviklingsforløb, som ofte vil indeholde en tværfaglig indsats kombineret med virksomhedspraktik få timer ugentlig. Hvis du ikke er klar til at deltage i et aktivt tilbud, vil du få tilbudt mentorstøtte i op til seks måneder.

Som aktivitetsparat over 30 år, vil du efter den første samtale med kommunen blive indkaldt til yderligere fire samtaler indenfor 12 måneder. Er du aktivitetsparat og under 30 år uden en uddannelse, skal du indkaldes til samtale 3 gange indenfor de første 3 måneder, herefter minimum hver 2. måned.

Du skal i aktivitetstilbud eller have mentorstøtte senest 1 måned efter henvendelsen og herefter kontinuerligt, indtil du bliver i stand til at starte uddannelse. Der må max gå 4 uger mellem tilbud.

Aktivitetstillæg

Er du aktivitetsparat, vil du være berettiget til et aktivitetstillæg, når du deltager i aktivt tilbud. Tillægget varierer fra 786,00 til 8.199,00 alt efter aldersgruppe og familie - og boligforhold.

Koordinerende sagsbehandler

Som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager får du ret til en koordinerende sagsbehandler. Det skal sikre, at du får en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder. Det sker for at sikre, at du ikke oplever at løbe spidsrod mellem de offentlige systemer eller opleve, at indsatsen ikke hænger sammen.

Nyttejob

Nyttejobs er job, som gør nytte for samfundet og ikke bliver udført indenfor kommunens serviceniveau. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet at oprette 24 nyttejobs i kommunen i henholdsvis Center for velfærd & Omsorg og Center for Veje & Trafik.

I løbet af de tre første måneder, bliver du indkaldt til to samtaler. I de næste 12 måneder bliver du indkaldt til fire samtaler.

Når du er på barsel

Hvis du er på barsel, har du ret til jobrelevant vejledning i de sidste tre måneder af din barsel. Det skal sikre, at du har fokus på at få et arbejde, når din barsel er slut.

Det er din jobcenterrådgiver, der har ansvaret for vejledningen, gerne i samarbejde med din sundhedsplejerske.

Offentligt løntilskudsjob

Fra den 1.januar 2014 kan du kun være ansat i et offentligt løntilskudsjob i op til seks måneder.

Ufaglærte kan få særlig hjælp

Hvis du er ufaglært, har du ret til at deltage i et forløb, hvor du får vurderet dine kompetencer. Du har også ret til at blive læse-, skrive- og regnetestet.

Når Lejre Kommune vurderer, om du skal arbejde for din kontanthjælp, vurderer de samtidig, om du også skal modtage et læse-, skrive- eller regnekursus eller undervisning for ordblinde.

Som ufaglært kontanthjælpsmodtager kan du også få vejledning og hjælp, hvis du ønsker at blive optaget på en ordinær uddannelse.

Læs mere om kontanthjælpsreformen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: www.bm.dk