Utilsigtede hændelser og klager

Lejre Kommune vil gerne vide, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende, så vi kan lære af hændelsen og undgå at andre bliver udsat for det samme.

Hver eneste dag modtager borgere i kommunen pleje og behandling. I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der hændelser eller fejl, som kan skade borgeren.

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er, hvis plejen eller behandlingen af en borger ikke gik som forventet.
Hændelsen giver typisk en oplevelse af, at "det burde ikke være sket - "det kunne være gjort bedre" eller "det her var tæt på at gå galt".
En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du eller din pårørende:

  • får forkert medicin
  • får liggesår
  • får urinvejsinfektion eller lungebetændelse
  • får forsinket pleje eller behandling

Ikke en klagevej
Rapportering af utilsigtede hændelser er ikke en klagevej. Når du indrapporterer en hændelse, giver du kommunen en mulighed for at lære af det, der er sket og forebygge at det sker igen. 

Din klagemulighed
Du kan klage til Patientombuddet, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet. Du kan også klage til Patientombuddet, hvis du mener, at dine rettigheder som patient er blevet tilsidesat.

Læs mere og aflever din klage via Patientombuddet.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk