Tilgængelighed i de kommunale bygninger

Tilgængelighed i de kommunale bygninger

De kommunale bygninger skal være tilgængelige for alle borgere. Derfor arbejder Lejre Kommune løbende på at forbedre adgangsforholdene til de kommunale bygninger.

Når Lejre Kommune igangsætter renoveringer af de kommunale ejendomme indtænkes adgangsforholdene som et særligt indsatsområde, hvor det er nødvendigt. Hvert år afsætter Lejre Kommune ligeledes en pulje til forbedring af tilgængeligheden. Prioriteringen af midlerne fra puljen sker i samråd med blandt andet Handicaprådet.

I 2013 er midlerne blandt andet brugt til: 

  • Skiltning  på skolerne
  • Niveaufri adgang på en række aktivitetscentre, haller og skoler
  • Planlagt etablering af elevatorer på rådhusene

Det er vigtigt for Lejre Kommune, at alle borgere har adgang til information om adgangsforholdene på Lejre Kommunes hjemmeside. Efterhånden som bygningerne er kortlagt elektronisk, vil du kunne finde en oversigt over adgangsforholdene i de kommunale bygninger her på siden.

Hunde:
Det er altid tilladt at medbringe førerhunde og servicehunde i de kommunale bygninger.

Giv os et praj:

Vi hører meget gerne høre fra dig, hvis du oplever, at adgangen i de kommunale bygninger ikke er let tilgængelig. 

Du kan sende dit input til ejendomsdrift@lejre.dk med oplysninger om følgende:

  • Hvilken bygning drejer det sig om?
  • Hvordan er bygningen ikke tilgængelig? 
  • Vedhæft eventuelt et billede.

Tak for hjælpen!

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk