Tilbud om Exit-program til rockere og bandemedlemmer

Exit-programmet er et tilbud til rockere eller bandemedlemmer over 18 år som er motiveret for at ændre deres liv til en fremtid uden kriminalitet.

Hvad er Exit-programmet?

EXIT er et program til borgere over 18 år, som ønsker at komme ud af alvorlig eller personfarlig kriminalitet som er relateret til rocker- og/eller bandemiljøet. Forløbet er en koncentreret, intens og kortvarig indsats. I gennemsnit tager det 6 måneder, og det kan maksimum tage 12 måneder. For at kunne blive indskrevet i programmet forudsætter det et ønske om at opnå en tilværelse uden kriminalitet.

Exit er et samarbejde mellem kommunen, politiet og kriminalforsorgen og ikke mindst borgeren der ønsker exit.

Hvad får jeg af hjælp?

Bliver du en del af EXIT-programmet indebærer det at du kan få hjælp til at få styr på dit liv - f.eks. uddannelse, hjælp til at finde bolig, mentorstøtte, fjernelse af synlige rocker/bandetatoveringer, misbrugsafvænning m.m. Forløbet tilrettelægges ud fra din situation.

Hvordan ser et forløb ud?

Et forløb kan starte på flere forskellige måder. F.eks. ved at exit-kandidaten henvender sig til f.eks. kommunen. Det kan også ske under afsoningen via kriminalforsorgen, i forbindelse med at tidspunktet for løsladelse nærmer sig. I de tilfælde hvor exit-kandidaten har indgået exitaftale med kriminalforsorgen under afsoning overføres aftalen til exit-enheden (kommune/politi/kriminalforsorg).

Når kommunens exit-medarbejder har registreret den nye henvendelse kontaktes politiets exit-koordinator og der bliver aftalt et møde mellem kommunen, politiet og exit-kandidaten. Hvis exit-kandidaten er prøveløsladt deltager kriminalforsorgen også. Ved mødet skal exit-kandidaten starte med at underskrive en samtykkeerklæring om, at kommunen, kriminalforsorgen og politiet må udveksle oplysninger om exit-kandidaten. Ved mødet skal det vurderes om exit-kandidaten er egnet og villig til exit ud fra hans/hendes motivation.

Exit-kandidatens livsforløb gennemgås ved mødet, eks. opvækstforhold, skolegang, kriminalitet, tilknytning til rockerklub/bande, personlige forhold (kæreste/børn), gæld, verserende straffesager, fremtidsønsker om uddannelse og job.

Hvis exit-kandidaten vurderes egnet og villig til et exit-forløb udarbejder kommunens exit-medarbejder en samarbejdsaftale (kontrakt) mellem exit-kandidaten og exit-enheden. Samarbejdsaftalen indeholder typisk et afsnit om at exit-kandidaten ikke må omgås andre fra rocker/bandemiljøet, men der kan være undtagelser f.eks. ved familiære relationer. Det bliver i de tilfælde præciseret, hvem exit-kandidaten må omgås og under hvilke omstændigheder. Samarbejdsaftalen kan også indeholde afsnit om uddannelse, bopæl, misbrugsafvænning, mentorstøtte, fjernelse af tatoveringer m.v. Samarbejdsaftalen underskrives af begge parter.

Samarbejdsaftalen bliver herefter fulgt af både kommunens og politiets exit-koordinatorer og hvis forløbet er succesfuldt, fjerner exit-kandidaten sig fra rocker-/bandemiljøet, hvilket er formålet med exit.

Kontaktinformation

I Lejre Kommune kan du kontakte Team Social Service for at høre mere om EXIT-programmet eller melde dig til det.

Team Social Service, Lejre Kommune

Center for Job og Social

Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Tlf. 46 46 46 46

Mail: Jobcenter@lejre.dk

 

I Lejre Kommune samarbejdes der med EXIT-koordinatoren i Roskilde Politikreds.

EXIT-koordinator Randi Mortensen

Forebyggelsessekretariatet

Roskilde Politistation

Skovbogade 3, 4000 Roskilde

Mobil: 25 26 10 99

Mail: RHM001@politi.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk