Rammeaftale

Da loven for det specialiserede socialområde blev ændret overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale.

Styringsaftalen (kapacitets- & økonomistyringsdel) udgør sammen med en udviklingsstrategi (udviklingsdel) rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen, og herunder besluttes takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Nedenfor ses rammeaftale 2013 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftale - Styringsaftale
Udviklingsstrategi socialområdet
Udviklingsstrategi specialundervisningsområdet

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk