Radikalisering

Procedure ved bekymring for radikalisering/ekstremisme af voksne borgere i Lejre Kommune.

Har du mistanke om, at en person i din omgangskreds er i fare for at blive radikaliseret, kan du ringe til en ny hotline og snakke med politi og fagfolk.

Danmark har i de senere år oplevet en stigende trussel fra radikaliserede og ekstremistiske miljøer. En central del af den danske forebyggelsesindsats løftes af fagpersoner i kommunerne og politiet, som led i det generelle kriminalitetsforebyggende arbejde.

Regeringen har som en del af forebyggelsesindsatsen oprettet en ny Hotline til underretning om bekymring for radikalisering og ekstremisme.

Formålet med hotlinen er at sikre en samlet indgang for bekymrede borgere og medarbejdere, som er i tvivl om, hvordan de skal reagere, når de ser tegn på radikalisering eller tilknytning til et ekstremistisk miljø hos pårørende eller personer i deres omgangskreds.

 Henvisning til den Nationale Hotline

 

 

 

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk