Botilbud

Solvang er et socialpsykiatrisk botilbud under almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 85.

Solvang er et socialpsykiatrisk botilbud til borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Det er borgere med sindslidelser og generelle udfordringer af adfærdsmæssig karakter. Udgangspunktet er, at borgeren ikke kan indgå i samfundet på almindelige vilkår, men har behov for socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje med ligesindede i trygge rammer, som er døgndækket.

Læs mere på vores hjemmeside 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk