Psykiatri

Lejre Kommune har en række tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne - du kan læse mere om vores tilbud herunder.

De sociale tilbud til borgere med psykiske handicap består af enhederne:

Botilbudet Solvang er et botilbud under almenboligloven § 105, der tilbyder støtte hele døgnet til borgere efter § 85 med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller som har særlige sociale problemer.

Team Bostøtte, tilbyder rådgivning, vejledning samt støtte i dag-og aften timer til borgere i eget hjem efter § 85 med betydelig nedsat psykisk funktionsevne og som har særlig sociale problemer.

AktiviteterHuset Horseager er et værested, som tilbyder en række varierede tilbud, herunder café, i dag- og aften timer, til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller som har særlig sociale problemer. Borgerne kan henvende sig uden visitation.

Visitation til tilbuddene sker ved henvendelse til socialrådgivningen i Center for Job & Social i Lejre Kommune. 
 
 

 

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk