Skemaer vedrørende magtanvendelse

Skema 1 - Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse - Servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128

Skema 2 - Registrering og indberetning af Servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til

Skema 3 - Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud efter Servicelovens § 129

Skema 4 - Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128

Skema 5 - Faglig handleplan i relation til magtanvendelse