Registrering og indberetning af magtanvendelse:

Ansøgning om magtanvendelse efter servicelovens kapitel 24:

  • Skema 4 bruges til ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter kapitel 24

Faglig handleplan for magtanvendelse:

  • Skema 5 er en faglig handleplan, som skal udfyldes, når der ansøges om brug af magtanvendelse, eller når der gøres brug af uansøgt magtanvendelse 


Indstilling, registrering og indberetning af indgreb overfor domsfældte med udviklingshæmning:

  • Skema A anvendes ved indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb efter servicelovens § 137 g- 137 j. Udfyldes af tilbuddets leder eller dennes stedfortræder og sendes til borgerens handlekommune 
  • Skema B anvendes til registrering efter et indgreb har været iværksat. Udfyldes af tilbuddets leder eller dennes stedfortræder og sendes til borgerens handlekommune - bilag 1
  • Skema C kan anvendes, når tilbuddets leder eller dennes stedfortræder til registrering af foretagne indgreb ved månedens udgang - vejledning til skema