Registrering og indberetning af magtanvendelse:

Socialstyrelsens hjemmeside finder du skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet efter servicelovens kapitel 24, 24 a og 24 b samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning efter servicelovens kapitel 24 d.