Magtanvendelse overfor voksne

Formålet med Servicelovens regler om magtanvendelse overfor voksne er, at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige.

Magtanvendelse efter Serviceloven kan bestå i:

  • Anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer, særlige døråbnere
  • Fastholdelse for at undgå personskade
  • Fasholdelse i personlige hygiejnesituationer
  • Tilbageholdelse i boligen
  • Anvendelse af beskyttelsesmidler
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted. Når det alligevel som en undtagelse fra hovedreglen tillades at anvende magt i en række nøje afgrænsede tilfælde, er det primære formål at afværge risikoen for eller forhindre yderligere personskade.

Hver gang der iværksættes indgreb i den personlige frihed skal indgrebet registreres og indberettes til myndighed på området. På baggrund af indberetninger vurderes, om der er behov for påtale eller anden form for opfølgning. Der udarbejdes en årlig beretning vedr. magtanvendelse i Lejre Kommune, som forelægges Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

I vejledning om magtanvendelse på voksenområdet i Lejre Kommune kan du finde oplysninger om lovgivning på området og vejledning vedr. procedurer for indberetning af registrerede magtanvendelser samt ansøgning om tilladelse til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Vejledningen kan du finde via link nedenfor.

Vejledning om magtanvendelse på voksenområdet i Lejre Kommune

Myndighedsfunktionen vedrørende magtanvendelse varetages i Koncernsekretariat & Udvikling, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Kontakt på email koncernsekretariatet@lejre.dk 

Skemaer vedr. magtanvendelse overfor voksne

Skema 1 - Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse - Servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128
Skema 2 - Registrering og indberetning af Servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til
Skema 3 - Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud efter Servicelovens § 129
Skema 4 - Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128
Skema 5 - Faglig handleplan i relation til magtanvendelse

Skemaer vedrørende magtanvendelse

Skema 1 - Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse - Servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128

Skema 2 - Registrering og indberetning af Servicelovens § 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til

Skema 3 - Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud efter Servicelovens § 129

Skema 4 - Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter Servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128

Skema 5 - Faglig handleplan i relation til magtanvendelse