Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om aktiv beskæftigelse, Sygedagpengeloven, Lov om specialundervisning, Psykiatriloven og Værgemålsloven

Kvalitetsstandard for Hjerneskadekoordination - For borgere med Ny-erhvervet hjerneskade