Kvalitetsstandarder på voksensocialområdet

Hvad bruges kvalitetsstandarder til?

Som borger skal du kunne se, hvilken service du kan forvente, når du har brug for støtte. Lejre Kommunes kvalitetsstandarder sikrer en klar og tydelig politisk fastlæggelse af kommunes serviceniveau.

Derudover sikrer de ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte indsatser indenfor lovens rammer.

Kvalitetsstandarderne bruges til at skabe overensstemmelse mellem dit oplevede behov for støtte, den indsats du bevilges og det, der konkret leveres til dig.

Sagsbehandlerne bruger kvalitetsstandarderne som et arbejdsredskab til at træffe afgørelser om indsatser. Ledere og medarbejdere hos de leverandører bruger kvalitetsstandarderne som en ramme, for de indsatser de leverer til dig.

Vil du vide mere:

 

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk