Bostøtte

Bostøtte er et tilbud om individuel hjemmevejledning til borgere over 18 år, som bor i eget hjem.

Støtten kan ydes til borgere med nedsat funktionsevne. Det vil sige at du, på grund af psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder, har brug for særligt tilrettelagt støtte.

Bevilling af støtte sker via din kommunale sagsbehandler og støttetimerne bevilges efter Servicelovens § 85.

Læs mere om Bostøtte her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk