Handicap

Lejre Kommune har en række tilbud til udviklingshæmmede og andre voksne borgere med handicaps - du kan læse mere om vores tilbud herunder.

Området for sociale tilbud til borgere med handicaps / udviklingshæmning består af enhederne:

Bofællesskaberne i Lejre er et botilbud efter ABL § 105, der henvender sig til borgere med behov for støtte i dag og aften timerne, hvor ydelserne gives efter SL §§ 85+83.

Botilbuddet Bramsnæsviger et botilbud efter ABL § 105, der henvender sig til borgere med behov for støtte hele døgnet, hvor ydelserne gives efter SL §§ 85+83.

Bostøtte i området for handicap / udviklingshæmning henvender sig til borgere, som har behov for støtte i egen bolig efter SL § 85.

Visitation til tilbuddene sker ved henvendelse til socialrådgivningen i Center for Job & Social i Lejre Kommune.

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk