Vielse

Tillykke med jeres beslutning om at blive viet i Lejre Kommune. I kan her læse mere om, hvordan I bestiller tid og udfylder jeres ægteskabserklæring.

Hvis I ønsker at indgå ægteskab, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Skal I vies borgerligt, skal I forinden ringe til Borgerservice og bestille tid.

Skal vielsen foregå i kirke eller på et rådhus i en anden kommune, udfærdiger Lejre Kommune en prøvelsesattest, som I skal medbringe til præst/kirkekontor eller den pågældende kommune.

Luk alle
Åben alle

Tidsbestilling til vielse

Ønsker I en vielse i Lejre Kommune, skal I bestille tid ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 46 46 46 46. I skal bestille tid, før I udfylder ægteskabserklæringen. Vielser foregår i Rådssalen, Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre som udgangspunkt på torsdage og lørdage. På lørdage foretages der både vielser i Rådssalen og uden for rådhuset, hvis dette ønskes.

I skal bestille tid til vielse i så god tid som muligt og senest en måned før den ønskede vielsesdato. I sommerperioden (juni-august) skal vielsestid bestilles to måneder i forvejen.

Vielser foregår i Rådssalen, Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre på torsdage i tidsrummet kl. 10.00-18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 10.00-13.00. På lørdage (i tidsrummet kl. 10.00-13.00) foretages der både vielser i Rådssalen og uden for rådhuset, hvis dette ønskes.

Ægteskabserklæring

Når I har bestilt tid til en vielse hos Borgerservice, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk.

Borger.dk - ægteskabserklæring

Navneændring på bryllupsdagen

Vidner

Der skal altid være to vidner til en vielse. I bedes selv medbringe to vidner til vielsen. Hvis dette ikke er muligt, kan kommunen efter aftale stille vidner til rådighed – dette dog kun på torsdage som udgangspunkt (ikke i weekender).

Ægteskabserklæring til udlændinge

Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

I skal søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:
•ikke er dansk eller nordisk statsborger
•ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
•ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Ægteskabserklæring til udlændinge

Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab