Skovbegravelsesplads

I samarbejde med Lejre Kommune har Ledreborg Gods udlagt et stykke fredskov til skovbegravelsesplads.

Det er muligt at erhverve et gravsted i fredskoven. Skovbegravelsespladsen er ikke indviet jord, og der kan kun nedsættes urner.

Ved spørgsmål til reservationer eller erhvervelser af urnegravsteder, urnenedsættelser eller skovbegravelse generelt – ring eller send en mail til:

Ledreborg Skovbegravelsesplads
Slangealléen 1
4320 Lejre
Tlf: 42 90 90 62
Mail: info@skovbegravelse.dk
www.skovbegravelse.dk

Læs mere om skovbegravelse

Se vedtægter for Lejre Kommunes skovbegravelsesplads