Særlig støtte

Hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, kan du være berettiget til særlig støtte.

Hvad er særlig støtte

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte.

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig.

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvordan bliver særlig støtte beregnet

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter.

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Den særlige støtte ydes efter Lov om aktiv socialpolitik §34.

Du kan søge om den særlige støtte ved at aflevere dokumentation (regninger, PBS-oversigt eller lignende) for dine boligrelaterede udgifter til husleje, el, vand, varme etc. Du skal også oplyse, hvis husstanden modtager boligsikring. Hvis du ikke har en sag om forsørgelse i kommunen, skal du også aflevere dokumentation for den ændring du har været udsat for.
Mærk venligst bilagene med dit cpr.nr. og "§34". 

Hvis du vil vide mere

Du kan kontakte Ydelseskontoret på tlf. 46 46 46 00 eller mail kontant@lejre.dk hvis du ønsker vejledning tilpasset netop din situation.

Se bekendtgørelsen om særlig støtte efter §34

Ansøg om særlig støtte til høje boligudgifter

Ydelseskontoret
Kontakt

Åbningstider

Telefontider
Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Personligt fremmøde (kræver tidsbestilling)
Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00

Telefon: 4646 4646

Post@lejre.dk

Send digital post direkte til Lejre Kommune

Bestil tid hos borgerservice

Ansøg og bestil tid til fornyelse af pas og kørekort

(Du kan også bestille tid på tlf 4646 4600)