Hjælp til tandlægeregningen

Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælps niveau.

 Tilskud

Er du mellem 18 år og 24 år er tilskuddet på 100 % af udgiften når du selv har betalt 600 kr. til tandbehandling i samme kalenderår. Er du 25 år eller derover er tilskuddet på 65 % af udgiften, når du selv har betalt 600 kr. til tandbehandling i samme kalenderår.
Der ydes ikke tilskud til den del af udgiften der dækkes af sygesikringen Danmark eller andre forsikringsordninger.

Hvilke former for tandpleje der ydes tilskud til

Tilskuddet omfatter alle former for forebyggende og behandlende tandpleje. Hvis udgiften overstiger 10.000 kr. skal behandlingen godkendes af kommunen forud for behandlingen. Behandlingen skal i så fald være helbredsmæssigt velbegrundet og der skal vedlægges et overslag fra din tandlæge ved ansøgningen.

Hvordan tilskuddet udbetales

Hvis udgiften ikke overstiger 10.000 kr. kan tandlægen sende regningen elektronisk til kommunen, som herefter udbetaler tilskuddet til tandlægen. Det skal fremgå af regningen at du har afholdt din egenbetaling. Du har også mulighed for selv at betale regningen og efterfølgende dokumentere at du har afholdt den fulde udgift, hvorefter du vil få tilskuddet refunderet.

Ansøgning om hjælp til egenbetaling

Er du særlig vanskeligt stillet økonomisk kan du måske få hjælp til din egenbetaling efter Aktivlovens §82. Ved økonomisk støtte efter §82 kræver det at behandlingen er nødvendig, og at du ikke selv har mulighed for at betale.

Læs mere om økonomisk tilskud fra kommunen på borger.dk

Kontakt

Åbningstider

Telefontider
Mandag 9:00 - 11:00
Tirsdag 9:00 – 11:00
Onsdag 9:00 – 11:00
Torsdag 9:00 – 11:00 & 14:00 - 16:00
Fredag Lukket.

Personligt fremmøde (kræver tidsbestilling)
Mandag 10:00 – 13:00
Tirsdag 10:00 – 13:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 12:00

Telefon: 4646 4646

Post@lejre.dk

Send digital post direkte til Lejre Kommune

Bestil tid hos borgerservice

Ansøg og bestil tid til fornyelse af pas og kørekort

(Du kan også bestille tid på tlf 4646 4600)