Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd kaldes lægdommere. De hjælper rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager.

Domsmænd og nævninge er den samme gruppe personer. Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag der er tale om.

Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og den nuværende periode løber fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027. 

Ansøgningsfristen for at søge om at komme på Lejre Kommunes grundliste til denne periode er udløbet.

Når ansøgingsprocessen til næste periode starter, vil denne side blive opdateret.

Kontakt Borgmester- og direktionssekretariatet