Sådan følger vi op på værdighedspolitikken

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny værdighedspolitik i det første år af hver ny valgperiode.
I den mellemliggende periode sikrer Lejre Kommune at, politikken bliver drøftet og fortolket på ny. Det sker, når vi gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser, foretager tilsyn og indfører metoder og systemer, som en del af arbejdet med sundhedsaftalerne.