Der findes et sted hvor vi kender hinanden

Livskvalitet og sociale netværk

Det er værdigt:

  •          At vi i samarbejde med den enkelte skaber et meningsfyldt liv ud fra dennes ønsker
  •          At bibeholde sit aktive liv med hjælp fra andre, frivillige, familie, venner og personale
  •          At have ret til at fravælge fællesskabet

Pejlemærker
Vi vil støtte dig i, at du kan skabe og vedligeholde en selvstændig tilværelse.  Målet er, sammen med dig, at involvere og engagere pårørende, frivillige, netværk, organisationer, lokalmiljø med flere i dit liv.