Der findes et sted, hvor vi kan få støtte til at klare os selv

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen

Det er værdigt:

  •          At forebygge sygdom samt bevare kontinuitet i omsorg og pleje
  •          At personalet taler sammen om plejen af beboerne
  •          At den enkelte opgave løses, så livskvaliteten bevares

Pejlemærker
Vi vil arbejde henimod, at du får de sundhedstilbud, som vi sammen med dig vurderer, at du har behov for. Det skal være almen praksis, at kommuner og sygehuse samarbejder med dig, så du får den rette hjælp og støtte til tiden med størst mulig kvalitet til følge.